Luennoitsijoiden esittelyt

Luennoitsijat ulkomailta

Liiketoiminta ja työelämä -osion teema on asiakasviestintä. Osion luennoitsija on Alison Lambert. Alison on varsinkin Englannissa, mutta nykyisin myös Suomessa tunnettu haastavista ja mukaansa tempaavista luennoistaan. Valmistuttuaan eläinlääkäriksi Liverpoolin yliopistosta hän toimi eläinlääkärinä useita vuosia ennen kuin hän siirtyi ensin Hill- ja myöhemmin Mars-yhtiöiden palvelukseen. Tämän jälkeen hän perusti Onswitch-yrityksen, jonka tarkoituksena on kehittää eläinlääkäriyritysten asiakasviestintää ja saada aikaan uusia ajatuksia ja ideoita eläinlääkintäammattikunnan asiakassuhteiden hoitoon ja niiden kehittämiseen. Alison osallistuu Nottinghamin yliopiston eläinlääketieteellisen opetukseen luennoimalla eläinlääkäriopiskelijoille asiakasviestinnästä. Lisäksi hän on tunnettu luennoitsija isoissa eläinlääkärikongresseissa kuten WSAVA, BSAVA, BEVA, VPMA ja BVNA.

Pieneläinosion pääluennoitsija Gerhard Oechtering, Dipl. ECVAA, korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä kirurgian erikoiseläinlääkäri, valmistui Berliinin yliopistosta eläinlääkäriksi vuonna 1983. Hän pätevöityi anestesiologian ja kirurgisen tehohoidon dosentiksi Giessenin yliopistosta. Hän on toiminut Leipzigin yliopiston pieneläinlääketieteen professorina ja johtajana vuodesta 1994 sekä Tenneseen yliopiston vierailevana professorina vuodesta 2008. Professori Oechtering perusti brakykefaliaan erikoistuneen tutkimusryhmän vuonna 2002. Vuonna 2005 avattiin oma eläinten korva-, nenä- ja kurkkutautien yksikkö. Gerhardin erityisinä mielenkiinnon kohteina ovat korva-, nenä- ja kurkkutautien uudet leikkaukselliset hoitomuodot mukaan lukien brakykefaalisten rotujen jalostuksen aikaansaamat ongelmat. Gerhard on kutsuttu toistuvasti luennoimaan brakykefaliasta, korva-, nenä- ja kurkkutaudeista sekä laserkirurgiasta lukuisiin Euroopan ja Amerikan oppilaitoksiin. Professori Oechtering on kansainvälisesti arvostettu ja pidetty luennoitsija sekä hyvin tunnettu taidoistaan ja saavutuksistaan.

Pieneläinosiossa luennoivat myös Kathleen Höhns ja Sarah Rösch, jotka kuuluvat professori Oechteringin ENT (Ear, Nose, Throat) tutkimusryhmään Leipzigin yliopistossa. He puhuvat lyhytkuonoisten potilaiden ensihoidosta ja anestesiasta sekä sierainonteloiden sairauksista. Höhns valmistui eläinlääkäriksi Hannoverin yliopistosta Saksasta. Hänen väitöskirjatyönsä aiheena oli brakykefaalisten koirien larynxkollapsi. Kathleen on kiinnostunut kurkunpään sairauksista sekä ahtautuneiden ylähengitystiepotilaiden anestesiasta ja postoperatiivisesta hoidosta. Lisäksi mielenkiinnon kohteina ovat korva-, nenä- ja kurkkutaudit pieneläimillä sekä näiden sairauksien hoitomahdollisuudet endoskopian avulla. Rösch valmistui eläinlääkäriksi Hannoverin yliopistosta Saksasta. Sarahin väitöskirja käsitteli verkkokalvorappeumaa pieneläimillä ja hänen erityisinä mielenkiinnon kohteinaan ovat korva-, nenä- ja kurkkutaudit pieneläimillä sekä näiden sairauksien hoitomahdollisuudet endoskopian avulla. Lisäksi häntä kiinnostavat kissojen ja koirien hengitysteiden limakalvon inflammaatio sekä hammassairauksien hoito.

Torstain hevososion luennoitsijoista ensimmäinen, Vilhelmiina Huuskonen on suorittanut  eurooppalaisen eläinanestesiologian erikoistumistutkinnon. Hän työskentelee Dublinin yliopistossa ja tekee tällä hetkellä myös väitöskirjatutkimusta Helsingin yliopistossa. Tarvittaessa hän nukuttaa Dublinin eläintarhan eläimiä ja pitää erityisesti kirahvien anestesiasta. Ennen eläinlääkäriopintojaan Vilhelmiina työskenteli mansikanpoimijana, tiskarina, oikolukijana, sirkuksen hattarantekijänä ja ravintolakokkina.
Torstain luennoitsijoista toinen Karina Bech Gleerup syntyi Tanskassa ja valmistui eläinlääkäriksi Kööpenhaminan yliopistosta vuonna 2007. Valmistumisensa jälkeen hän työskenteli yleispraktikkona muutaman vuoden, jonka jälkeen hän palasi yliopistolle tekemään väitöskirjaa nautojen ja hevosten kipukäyttäytymisestä. Väitöskirjassaan hän määritteli nautojen ja hevosten kipuilmeen sekä loi molemmille eläinlajeille kivunarviointitaulukon. Nykyään Karina työskentelee apulaisprofessorina Kööpenhaminan yliopistossa. Tällä hetkellä tutkimuksen alla on hevosten kivun tunnistamisen automatisointi. Karina on kiinnostunut erityisesti hevosen kivun tunnistamisesta ja tätä kautta hevosen kivunhoidon parantamisesta. 

Perjantaina nautaosion aloittaa nautojen käyttäytymistieteen grand lady, vanhempi tutkija Margit Bak Jensen Aarhusin yliopistosta Tanskasta. Jensen opiskeli maataloustieteiden kandidaatin tutkinnon Tanskassa (The Royal Veterinary and Agricultural University) ja maisteritutkinnon Edinburgin Yliopistossa Eläinten soveltavan käyttäytymistieteen ja hyvinvoinnin koulutusohjelmassa. Hän väitteli tohtoriksi 1996 Tanskassa alkuperäisessä opinahjossaan. Margit on kansainvälisesti hyvin arvostettu tuotantoeläinten hyvinvointitutkija ja pohjoismaisen nautojen käyttäytymistutkimusverkoston primus motor. Margitin tutkimusala on soveltava etologia: hän on erityisesti keskittynyt selvittämään pito-olosuhteiden ja -tapojen vaikutusta  tuotantoeläinten hyvinvointiin. Näiden lisäksi hän on tutkinut muun muassa käyttäytymisen ja terveyden välistä yhteyttä selvittämällä esimerkiksi, kuinka käyttäytymismuutosten avulla voidaan havaita sairastuneet vasikat nopeasti, ja mitä ontuva lehmä haluaa alustaltaan ja sosiaaliselta seuraltaan. Margit on kehittänyt ja validoinut tapoja, joilla voidaan mitata tuotantoeläinten, erityisesti nautojen ja sikojen, käyttäytymistarpeiden voimakkuutta ja miten tarpeet voidaan huomioida eläinten pidossa. Tähän liittyy myös tuore tutkimusaihe, josta Margit on pyydetty Eläinlääkäripäiville luennoimaan: poikivan lehmän käyttäytymistarpeet ja niiden huomioiminen käytännössä. Tutkimustyön lisäksi Margit opettaa selväsanaisesti eläinten käyttäytymistiedettä yliopistossaan ja ohjaa motivoivasti lukuisia  perusopiskelijoita ja tohtorikoulutettavia sekä omassa yliopistossaan että kansainvälisesti.

Eläinlääkäripäivien ohjelmaan tästä