Eläinlääkärilehti 4/2017

Lue lehti kokonaan > Kirjaudu jäsen- eli Fimnet-tunnuksella

Suomen Eläinlääkärilehti – Finsk veterinärtidskrift: ammattiasiaa eläinlääkärille vuodesta 1893.

Julkaisemme vertaisarvioituja artikkeleita, muita ammattiartikkeleita, liiton juristi vasta -palstaa, henkilöuutisia, kolumneja, näkökulmia, lukijalta-kirjoituksia, ajankohtaisia asioita, tietoja täydennyskoulutuksesta, työpaikkailmoituksia ja myymme mainostilaa.

Lehti on liiton jäsenetu opiskelijoille ja työelämässä oleville jäsenille paperilla ja kaikille jäsenille pdf-muodossa koko lehtenä. Eläkeläiset voivat tilata maksullisen paperilehden.

Eläinlääkärilehti

Pääkirjoitus Eläinlääkärilehti 4/2017

Mikrobilääkkeiden tehon menetys bakteerien resistenssin yleistyessä on nostettu YK:ta myöten maailmanlaajuiseksi uhaksi. Aasian maissa, joihin myös suomalaiset ahkerasti matkustavat lomailemaan, resistenssitilanne on hyvin huono.

Puheenjohtajan palsta Eläinlääkärilehti 4/2017

Kunnaneläinlääkärin työnkuva on muuttunut ja selkiytynyt vuosikymmenien takaisesta, mutta palkkausjärjestelmä on säilynyt ennallaan. Peruspalkka, päivystyskorvaus ja eläinten omistajilta perityt maksut sekä korvaukset valtion tehtävistä muodostavat kokonaisansion yhtä monella tapaa kuin on kunnaneläinlääkäreitäkin. Työmarkkinaneuvotteluissa Kuntatyönantajan kanssa pyritään selkiyttämään kunnaneläinlääkärien palkkausjärjestelmää ja yhdenmukaistamaan sitä muiden lääkäriryhmien kanssa.

Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta Eläinlääkärilehti 4/2017