Jäsenen työttömyysturva

Työttömyyskassan jäsenyydestä on hyötyä, jos työuralla tulee yllättäviä tilanteita työttömyyden muodossa tai suunnittelet vuorotteluvapaata. Työttömyyskassan korvaus on Kelan korvausta parempi.

Jos ei kuulu työttömyyskassaan, Kela voi maksaa joko peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. 

Työssäoloehto 26 kuukautta koskee sekä työttömyyskassan jäsentä että Kelan peruspäivärahaa työttömälle.

Työttömyyskassaan on kuuluttava 26 kalenteriviikon ajan ennen kuin voi saada etuja, on myös muita ehtoja joiden täytyy täyttyä. 

Jos asia on ajankohtainen, perehdy asiaan kassan tai Kelan sivuilla. 

Työttömyyskassalain mukaan henkilö voi kuulua vain yhteen kassaan. Jäsenelle on lisätietoa jäsensivulla.

Palkansaaja 

voi liittyä Lääkärien työttömyyskassaan, jonka sivuilla on liittymislomake.
Täytä lomake ja palauta suoraan kassalle. Maksulomake tulee kassasta.  Opiskelijat voivat liittyä kassaan saatuaan praktiikkaoikeudet ja olleessaan lyhyessäkin työsuhteessa.

Myös vuorotteluvapaakorvausta hakiessa on hyötyä siitä, että kuuluu työttömyyskassaan.  

Ammatinharjoittaja ja yrittäjä 

voi liittyä esimerkiksi 
Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassaan (AYT), puh. (09) 2535 3100 

tai muuhun sopivaksi katsomaansa kassaan.