Yrittäjäpalkinto Suomen Eläinlääkäriliitosta: kansainvälisesti erikoistunut hammaseläinlääkäri Helena Kuntsi-Vaattovaara

Suomen Eläinlääkäriliiton yrittäjäpalkinnon saa kaksi kansainvälistä erikoistumistutkintoa DAVDC, DEVDC suorittanut eläinlääkäri, yrittäjä Helena Kuntsi-Vaattovaara Veikkolasta.

Palkittu Kuntsi-Vaattovaara on ennakkoluuloton ja innostava oman alansa uranuurtaja, joka työllään lisää eläinten hyvinvointia ja eläinlääkärien tietämystä eläinten suun terveyden- ja sairaudenhoidosta. 

Yrittäjänä Helena Kuntsi-Vaattovaara on laajentanut määrätietoisesti omaa perheyritystään Anidentiä työllistämään hänen itsensä lisäksi seitsemän henkilöä, joista kaksi on eläinlääkäreitä. Yrityksellä on noin 2 500 potilasta vuodessa, ja liikevaihdossa ylittynee kuluvana vuonna miljoonan euroa.

Klinikka on erittäin modernisti varusteltu, käytössä on muun muassa yksi maailman kolmesta eläimille käytetystä KKTT- eli kartiokeilatietokonetomografialaitteesta, jolla saadaan kolmiulotteisia kuvia esimerkiksi kallosta. Palkittu on innostanut, opettanut ja ohjannut muita eläinlääkäreitä perehtymään hammaseläinlääketieteeseen ja suun terveydenhoitoon. Hänen asemallaan on ainoa erikoistujan koulutuspaikka, joka on hyväksytty sekä eurooppalaiseen että yhdysvaltalaiseen erikoistumisopetukseen hammaseläinlääketieteessä. Hän luennoi säännöllisesti eläinlääkärien täydennyskoulutuskursseilla. Kollegat arvostavat häntä ja hänen jakamaansa tietoa merkittävästi. Hänen työnsä on lisännyt pieneläinhoitajien arvostusta.

Hammaspotilaita lähetetään Kuntsi-Vaattovaaralle kautta maan ja potilaat ovat pääasiassa koiria ja kissoja. Tyypillisiä tapauksia ovat parodontiitti, hammasmurtumat, purentaviat, leukamurtumat sekä suukasvaimet. 

Valmistuttuaan eläinlääkäriksi Helsingissä vuonna 1990 Kuntsi-Vaattovaara työskenteli muun muassa Yliopistollisessa eläinsairaalassa ja vuodesta 1993 omalla Anident-klinikallaan Veikkolassa. Hän ryhtyi kouluttautumaan eläinhammaslääketieteessä, mikä oli mahdollista vain ulkomailla. Hammaseläinlääketieteen virallisen erikoistumiskoulutuksen eli residenssin Kuntsi-Vaattovaara suoritti Kalifornian yliopistollisessa eläinsairaalassa 1999-2001 ja sai tentit suoritettuaan sekä eurooppalaisen että amerikkalaisen hammaseläinlääkärin pätevyyden vuonna 2004.  Hammaseläinlääkärin virallinen titteli on Diplomate of American/ European Veterinary Dental College (DAVDC, DEVDC) Tutkintojen valmistumisen jälkeen palkittu toimi kahden vuoden ajan kliinisenä opettajana Kalifornian yliopistollisessa eläinsairaalassa. Kuntsi-Vaattovaara on avioliitossa Eero Vaattovaaran kanssa ja heillä on kolme nyt aikuista lasta. Residenssin sekä opetustyön aikana koko perhe oli mukana Yhdysvalloissa. Palkittu on kotoisin Kittilästä.

Palkinto julkistettiin valtakunnallisilla Eläinlääkäripäivillä Helsingissä. Rahapalkinnon lahjoitti kotimainen eläinlääkealan yritys Vetcare Oy, joka tekee myös omaa tutkimus- ja kehitystyötä.

Lisätietoja: Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Kirsi Sario, puh. 050 911 9117

Palkittu, ELL, DEVDC, DAVDC Helena Kuntsi-Vaattovaara, puh. 0500 100714, 09 2565430

Käytännön asiat, valokuvat ja vastaavat tiedottaja Anna Parkkari, puh. 09 7745 4817

www.sell.fi 

www.anident.fi