Yliopiston tutkimus: virkaeläinlääkärit ovat kuormitettuja

Eläinsuojeluvalvontaa tekevistä virkaeläinlääkäreistä yli puolella on työperäisiä stressioireita ja uupumusta. Tuoreen tutkimuksen mukaan yksintyöskentely koettiin epämukavaksi ja turvattomaksi ja kaksi kolmasosaa teki työtä yksin; työparin tarve korostui vastauksissa. Työpari toisi fyysistä turvaa sekä parantaisi ja yhdenmukaistaisi havaintojen tekemistä.

Vastanneet eläinlääkärit kertoivat tyypillisimmiksi selviämiskeinoikseen uhkaavista tilanteissa puhumisen, pakenemisen ja poliisin kutsumisen paikalle. Tuloksissa nousee esiin, että uniongelmat olivat yhteydessä työperäisiin uhkiin ja työn yksinäiseen luonteeseen. Toisaalta taas lähes puolet vastaajista oli tyytyväisiä työhönsä ja lähes kolmasosa koki tekevänsä erittäin mielekästä työtä. 

Eläinsuojelutyötä tekevien eläinlääkärien työstressiä ei ole tiettävämmin aiemmin selvitetty. Helsingin yliopiston kyselytutkimuksessa kartoitettiin Suomen Eläinlääkäriliiton avustuksella käytännön eläinsuojeluvalvontaa tekevien virkaeläinlääkärien työhön liittyviä uhkia ja stressikokemuksia sekä niiden vaikutuksia. Vastaajia oli 73 ja vastusprosentti 74%. Tutkimuksen teki tohtorikoulutettava, eläinlääkäri Sofia Väärikkälä.

Tästä yliopiston tiedotteeseen

Tästä alkuperäiseen tutkimukseen