Yliopistojen työriitaan sovintoehdotus 6.3.

Osapuolet vastaavat ehdotukseen tiistaina 6.3. kello 14.

Sovittelija Janne Metsämäki on illalla 5.3. jättänyt yliopistoalan työriitaan sovintoehdotuksen. Osapuolet voivat joko hyväksyä tai hylätä ehdotuksen.

Mikäli molemmat osapuolet hyväksyvät sovintoehdotuksen, peruuntuvat 7.3. ja 14.3. uhkaavat JUKOn, Palkansaajajärjestö Pardian ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n työnseisaukset. Mikäli toinen tai molemmat osapuolet hylkäävät ehdotuksen, toteutuu ainakin työnseisaus 7.3.

Sovintoehdotuksen sisällöstä ei anneta tietoja julkisuuteen ennen vastausten antamista.                   

Seuraa ajankohtaista neuvottelutilannetta JUKOn sivuilta 

Mikä on Juko?

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se muodostaa korkeasti koulutettuja edustavan julkisen alan yhteenliittymän.

Valtakunnallisena pääsopijajärjestönä se on vuodesta 1995 lähtien neuvotellut julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista.

Lääkärikartelli on yksi Jukon kahdeksasta jäsenyhdistyksestä.