Vuoden eläinlääkäri 2019: Teija Korhonen, ammattikunnan vaikuttaja ja kv. epidemia-asiantuntija

”Eläinlääkärin koulutus antaa mainion pohjan löytää hyvinkin erilaisia reittejä työelämässä”, sanoo vuoden 2019 eläinlääkäriksi valittu Teija Korhonen. Kemissä koulunsa käynyt palkittu opiskeli Helsingissä eläinlääkäriksi, hakeutui kansainväliseen epidemiologiakoulutukseen ja toimii asiantuntijana eurooppalaisessa tartuntatautivirastossa. Hän on arvostettu ja aktiivinen vaikuttaja ammattikunnan sisällä sekä Oikeus kuonoon -kampanjan ydin. ”Hänen osaamisensa palvelee nyky-yhteiskuntaa erinomaisesti”, sanoo Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti.

”Vuoden eläinlääkäri 2019 Teija Korhonen on aktiivinen ja rakentava vaikuttaja sekä eläinlääkäriyhteisön sisällä että sen ulkopuolella. Hänellä on kansainvälistä koulutusta ja kokemusta ihmisten epidemioihin liittyen. Koirien liialliseen jalostamiseen liittyvä Oikeus kuonoon -kampanja on pitkälti Vuoden eläinlääkärin aikaansaannosta. Hän välittää tehokkaasti punnittua tietoa kollegoille”, sanoo Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti.

Vuoden eläinlääkäri on eläinlääketieteen lisensiaatti, joka työskentelee Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC:ssä Solnassa Tukholman läänissä epidemian vastatoimien asiantuntijana. Työ liittyy ruoan ja veden välityksellä leviäviin tauteihin ja zoonooseihin keskittyen etenkin matkailuun liittyvien legionellatapausten seurantaan ja tilastointiin. Virasto on osa Euroopan unionia, Euroopan komission alainen elin.

Työssä ovat tulleet tutuksi ruoka- ja vesivälitteisten tautien ja legionelloosin tautiseuranta, riskinarviointi esimerkiksi ebolan ja zikaviruksen tiimoilta sekä kentällä ebolan torjunnassa Guineassa. Ebola on Korhosen mukaan hyvä esimerkki miksi tällä vuosituhannella jalansijaa saanut One Health eli yhteinen terveys -ajattelutapa on tärkeää. ”Monet taudit ovat sellaisia, joiden torjunnassa tarvitaan yhteistyötä lääkäreiden, eläinlääkäreiden ja ympäristöterveyden sekä muiden alojen asiantuntijoiden kesken.”

”EU-tason yhteistyö on tärkeää, sillä taudit eivät noudata maiden rajoja. Viraston mandaattina on tunnistaa ja arvioida tarttuvien tautien uhkia, tehdä niihin liittyvää riskien arviointia, antaa tieteellistä taustatukea kansalliseen päätöksentekoon ja auttaa maiden välistä yhteistyötä”, Korhonen kertoo.

Oikeus kuonoon -kampanjassa on otettu yhteyttä satoihin mainostajiin, jotka käyttävät lyttykuonoisia eli brakykefaalisia koiria minkä hyvänsä tuotteen tai palvelun markkinoinnissa. Monen koira- ja kissarodun terveys on menetetty ulkonäön ääripiirteisiin keskittyneen jalostuksen vuoksi: lemmikkiä ei pidä hankkia pelkän ulkonäön takia. Tutkitusti brakykefaalisten rotujen käyttö mainonnassa lisää niiden määrää lemmikkeinä. Korhonen on kampanjan ydinvaikuttaja.

Vuoden eläinlääkäri 2019 työskenteli uransa alussa muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella selvittäen ruoka- ja vesivälitteisiä epidemioita ja myöhemmin tartuntatautilääkärinä. Sittemmin hän suoritti ECDC:n kaksivuotisen kenttäepidemiologian koulutusohjelman Marseillessa. ”Eläinlääkärin koulutus antaa hyvän pohjan epidemiologialle ja auttaa ymmärtämään esimerkiksi rokotusten ja laumaimmuniteetin merkitystä.” ECDC:ssä hän aloitti sijaisena vuonna 2014 ja vakituisena vuonna 2018. 

Suomen Eläinlääkäriliitto jakaa Vuoden eläinlääkäri -palkinnon vuosittain merkittävän eläinlääketieteen, eläinlääkinnän tai eläinlääkärikunnan hyväksi tehdyn työn perusteella. Aiemmin palkitut täällä

Lue Eläinlääkärilehden juttu tästä, lehti ilmestyy 16.5.

Lisätietoa: Puheenjohtaja Päivi Lahti, puh. 050 911 9117

Vuoden eläinlääkäri Teija Korhonen puh. 050 5011 606, lähetä soittopyyntö tekstiviestillä. Haastattelumahdollisuus kasvokkain Helsingissä 15.5. klo 10 jälkeen.

Tiedottaja Anna Parkkari, puh. 040 522 8217, anna.parkkari (at) sell.fi, kuvapyynnöt ja muut käytännön asiat. Julkistustilaisuus Helsingin keskustassa 15.5. klo 10.

www.sell.fi, muun muassa Oikeus kuonoon -kampanja

European Centre for Disease Prevention and Control eli ECDC on vuonna 2005 perustettu EU-virasto, jonka toimipaikka on Solnassa Tukholman läänissä. Suomeksi siis Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus. ECDC:n tehtävä on vahvistaa Euroopan puolustautumista tarttuvia tauteja vastaan. Lisätietoa: ecdc.europa.eu, ECDC suomeksi ja ec.europa.eu

Kuva palkitusta: Eläinlääkäriliitto/ Paul Quant