Vuoden eläinlääkäri 2016 on tarkastuseläinlääkäri Kristiina Törmä (lisäys klo 13.20)

Vuoden eläinlääkäri 2016 on johtava tarkastuseläinlääkäri, Tarkastuseläinlääkäriyhdistyksen puheenjohtaja ja luottamusmies Kristiina Törmä. Hän on syvällinen osaaja, joka on kiinnostunut lihantarkastuksen ja teurastamoiden valvonnan kehittämisestä.

"Kristiina Törmä tunnetaan vastuullisena ja yhteistyökykyisenä henkilönä sekä aktiivisena vaikuttajana työyhteisössä ja ammattikunnassa", kertoo Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Kirsi Sario. Kristiina Törmä on työskennellyt viisitoista vuotta siipikarjateurastamossa broilereiden parissa, vuodesta 2007 johtavana tarkastuseläinlääkärinä. Tarkastuseläinlääkäriyhdistyksen puheenjohtajana hän toimii Suomen noin 30 tarkastuseläinlääkärin edunvalvonnan keulassa. 
Palkinnon antoi Suomen Eläinlääkäriliitto 11. toukokuuta Helsingissä.

"Tarkastuseläinlääkärien työ on pääosassa valvontaa ja osaksi toimimista asiantuntijana teurastamolla. Monipuolisen työnkuvan vuoksi työnantajan tuki on tärkeä. Tarkastuseläinlääkärien työnantaja on elintarviketurvallisuusvirasto Evira", sanoo puheenjohtaja Kirsi Sario.

Tarkastuseläinlääkärin työ on viranomaisena valvoa teurastamossa, että elävää eläintä varjellaan vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä. Valvontaa tehdään eläinten käsittelyn, säilytyksen, tainnutuksen ja verenlaskun aikana. Lihantarkastuksessa eläinlääkäri varmistaa, että liha on turvallista ja ihmisravinnoksi sopivaa. Yrityksellä, toiminnan harjoittajalla, on vastuu lainsäädännön noudattamisesta. Tarkastuseläinlääkärillä on merkittävä rooli ja iso vastuu eläinten hyvinvoinnin turvaamisessa ja elintarvikehygienian varmentamisessa. Tarkastuseläinlääkärit valvovat viranomaisena eläinten kuljetuksia teurastamon alueella ja eläinten käsittelyä teurastamolla. Elävän eläimen käsittely päättyy sen verenlaskuun, sitten siitä tulee elintarviketta.

Suomessa teurastetaan noin 68 miljoonaa eläintä vuodessa. Jo vuonna 1892 Suomen Eläinlääkäriyhdistyksen perustamiskokouksessa oli esillä teurastuksen siirtäminen varta vasten suunniteltuihin teurastamoihin. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hallittu tuotanto ja turvallisuus ravintona ovat yhä tärkeitä syitä kouluttaa eläinlääkäreitä. Teurastamolla eläinlääkäri tarkistaa eläinten terveyden ja antaa palautetta tilalle, mikäli eläinten kunnossa on huomautettavaa. Hän valvoo, että teurastamo noudattaa elintarvike-, sivutuote-, eläintauti- ja eläinsuojelulainsäädösten vaatimuksia

Vuoden eläinlääkäri Törmä on kiinnostunut lihantarkastuksen, erityisesti siipikarjan lihantarkastuksen ja teurastamoiden valvonnan kehittämisestä. Hän suorittaa elintarviketuotannon hygienian erikoiseläinlääkäritutkintoa Helsingin yliopistossa. Erikoistumistyönä tehty selvitys pienteurastamoissa käytettävistä ja tarvittavista joustoista lainsäädännön vaatimuksiin valmistui juuri. Nyt isoilla ja pienillä teurastamoilla noudatetaan samoja säädöksiä.

Palkittu on myös luottamusmies työpaikallaan Evirassa, jossa on palkattuna noin 40 vakituista ja noin 60 osa-aikaista tarkastuseläinlääkäriä. Tarkastuseläinlääkärit työskentelevät eri puolilla maata toimivissa yrityksissä yleensä yksin tai kaksin. 
Tiedotteen lopussa on tietoja palkitun urasta ja lista tarkastuseläinlääkärin työstä

Lisätietoja:

- Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Kirsi Sario, puh. 050 911 9117
- Vuoden eläinlääkäri 2016 Kristiina Törmä, puh. 050 410 6103, soittopyynnöllä sähköpostiin tavoittaa varmemmin, työn takia puhelimeen ei voi aina vastata, etunimi.sukunimi(att)evira.fi , on Helsingissä 11.5.
- Tiedottaja Anna Parkkari (henkilökuva, käytännön järjestelyt), puh. 09 7745 4817, anna.parkkari@sell.fi. Lue Suomen Eläinlääkärilehden artikkeli Vuoden eläinlääkäristä 2015

Eläinlääkäriliiton puheenjohtajan Kirsi Sarion puhe

Kaikki Vuoden eläinlääkäri- ja Vuoden eläinlääkintäteko -palkinnot 

Kuva palkitusta ja palkinnon julkistamisesta, lähde Suomen Eläinlääkäriliitto

vuodenell_16torma_kristiina_jak

vuodenell2016_julkistus