Vuoden eläinlääkäri 2015: Mirja Ruohoniemi (päivitetty)

Vuoden eläinlääkäri 2015 on opetuksen uudistaja, erikoiseläinlääkäri, varadekaani

Vuoden eläinlääkäriksi 2015 valittu Mirja Ruohoniemi on tehnyt ainutlaatuista työtä eläinlääketieteen opetuksen uudistamiseksi yhteistoiminnallisesti, tavoitteellisesti ja ymmärrettävästi. Häntä on luonnehdittu "dynaamiseksi realistiksi."
Palkittu on eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetuksesta vastaava varadekaani, tiedekunnan pedagoginen yliopistonlehtori, kansainvälisesti erikoistunut eläinlääketieteellisen diagnostisen kuvantamisen asiantuntija, eläinlääketieteen tohtori ja kansainvälinen opetuksen laadunvarmistuksen arvioija Mirja Ruohoniemi.

Palkinnon antoi Suomen Eläinlääkäriliitto ry 28. toukokuuta Helsingissä. 

MirjaRuohoniemi2015

Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Kirsi Sario kertoo eläinlääkärin koulutuksen olevan laaja-alainen ammattikokonaisuus kliinisistä taidoista ympäristöterveyteen, lemmikkien ja tuotantoeläinten hoidosta elintarvikehygieniaan, virkamiesvalmiuksista yrittäjyyteen. "Kaikki eläinlääkärit laillistuvat samoilla oikeuksilla. Ammattiin kuuluu elinikäinen täydennyskouluttautuminen. Laaja tutkinto on voimavara sekä eläinlääkärille että yhteiskunnalle. Eläinlääkärin työ vaikuttaa myös ihmisen terveyteen muun muassa ruuan kautta."

Sario kertoo palkitsemisen perusteista: "Ruohoniemi on ensin tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran diagnostisen kuvantamisen parissa. Sitten hän on paneutunut pedagogiikkaan ja eläinlääketieteen opintojen uudistamiseen. Hän on selvittänyt esteitä opiskelijoiden valmistumisen tieltä, tehnyt opetuksen ymmärrettävämmäksi yhdistämällä asioita kokonaisuuksiksi ja selkiyttänyt opintojen alkuvaiheessa tarjottavan kokonaiskuvan esittämistä opiskelijoille. Opettajien työtä hän on edelleen kehittänyt määrittelemällä opetuksen ydinaineksen ja osaamistavoitteet sekä koordinoimalla opiskelijoita ohjaavien opettajien työtä. Hän on asiantuntijana mukana kansainvälisessä eläinlääketieteen opetuksen laadunvarmistuksessa Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan edustajana ja myös kansainvälisenä arvioijana muualla Euroopassa."

Ruohoniemi on saanut hyvän opettajan Eino Kaila -palkinnon Helsingin yliopistolta, opiskelijoiden tunnustuksia hyvälle opettajalle kahtena vuonna ja kiitosta kollegoilta erittäin yhteystoiminnallisesta työskentelystä. Hän on pedagogiikan tutkimuksen lisäsi työskennellyt myös oikeustieteen tutkijoiden kanssa, ohjannut väitöskirjoja ja erikoistumistöitä sekä luennoinut jatko-opiskelijoille. Hän on myös perehtynyt johtamiseen ja koulutuspolitiikkaan. Hän on ensimmäinen Helsingin yliopiston pedagoginen yliopistonlehtori, joka on valittu tiedekuntansa johtoon opetuksesta vastaavaksi varadekaaniksi. Yksi muu tiedekunta on seurannut esimerkkiä.

"Vuoden eläinlääkäri 2015 Mirja Ruohoniemi on saanut eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetuksen, opiskelijat ja opettajat kohtaamaan yhteistyössä tuorein ajatuksin ja entistä ymmärrettävämmin. Työelämä pidetään entistä selkeämmin mukana opintojen aikana käytännön potilasesimerkein, teoriaa ja käytäntöä yhdistetään ja palautetta kerätään. Neljän opettajan työajasta puolet on varattu opiskelijoiden ohjaamiseen." 

Tilaisuus 28.2.2015

Lisätietoja:

Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Kirsi Sario, puh. 050 911 9117 
Vuoden eläinlääkäri 2015 Mirja Ruohoniemi puh. 050 4155343, parhaiten tavoittaa teksti- tai puheviestillä, myös sähköpostilla, mirja.ruohoniemi@helsinki.fi
Tiedottaja Anna Parkkari (aineistot, käytännön järjestelyt), puh. 040 5228217, anna.parkkari@sell.fi

Lue myös puheenjohtajan julkistustilaisuuden puhe kokonaisuudessaan

Lue palkitun puhe

Palkitun lyhyt selkokielinen ansioluettelo

Suomen Eläinlääkärilehden 4/15 koko artikkeli Vuoden eläinlääkäristä