Vuoden eläinlääkäri 2014: kunnaneläinlääkäri Nuorgam, Utsjoki

Vuoden eläinlääkäriksi 2014 valittiin kunnaneläinlääkäri Marja Nuorgam pohjoisesta Suomesta: 
määrätietoinen ja pitkäjänteinen porojen terveyden- ja sairaudenhoidon asiantuntija, stressiä sietävä hyöty- ja lemmikkieläinten praktikko sekä luotettu yhteistyökumppani eläinlääkärien ja eläinten omistajien parissa.

Utsjoella ja Inarissa työhön kuuluu paljon eläinten tuontia ja vientiä. Eläinlääkärin on osattava hyvin säädökset ja huomioitava Suomen hyvän eläintautitilanteen vaaliminen. 

Palkinnon antoi Suomen Eläinlääkäriliitto ry 13. toukokuuta Helsingissä.

Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Kirsi Sario avaa palkitsemisen perusteita: "Tämän vuoden eläinlääkäri edustaa erinomaisesti ammattikuntamme monipuolisuutta. Hän on arvostettu, osaava ja kollegiaalinen. Hän toimii itsenäisesti ja eläinlääkärin etiikan mukaisesti karuissa pohjoisen olosuhteissa. Koska välimatkat Lapissa ovat pitkät eikä kollega-apua ole hevin saatavissa, on Marja Nuorgam arvostettu myös oikeudenmukaisesta päätöksentekokyvystään sekä riskinhallintataidoistaan. Eläinten hyvinvointi vaati usein nopeita ja oikeita päätöksiä. Päätöstensä perustana Marjalla on vankka ammattitaito, johon sisältyy myös lainsäädännön hallinta sekä pitkä kokemus käytännön työstä." 

Marja Nuorgam lähti alun perin työskentelemään kunnaneläinlääkärin sijaiseksi kahdeksi kuukaudeksi Utsjoelle vuonna 1989. Nyt hän on työskennellyt virassakin jo kaksikymmentä vuotta. Työ koostuu monenlaisista tehtävistä, Nuorgam on ensisijaisesti praktikko. Poroerotuksissa eläinlääkäri on läsnä sekä hoitavana että valvovana tahona. Eläimet lääkitään loisia vastaan ja eläinten kuntoa seurataan. Elintarvikkeeksi myytävä teurastettavat porot tarkistetaan elävänä ja ruhoina. Porojen kanssa työskennellään usein ulkona kylmässä ja pimeässä, jolloin esimerkiksi verinäytteenotto on tavanomaista vaativampi toimenpide.

Pohjoisessa Suomessa on koiria sekä lemmikkeinä että työeläiminä. Niiden hoito kuuluu eläinlääkärin tehtäviin. Pieneläinten hoito syrjäisillä alueilla vaatii paineensietokykyä ja nopeaa päätöksentekoa. Eläinlääkärin on arvioitava hoitaako hän eläimen itse mahdollisesti konsultoinnin jälkeen paikan päällä vai ohjaako sen hoitoon erikoistuneemmalle kollegalle, joskus kovin pitkien taipaleiden päähän.  

Nuorgam sijaistaa valvontaeläinlääkäriä, jolloin tehtäviin kuuluu eläinsuojelutarkastuksia. Hän ei arastele puuttua epäkohtiin, mikäli havaitsee niitä. Palkittu työskentelee myös porokilpailuissa, joissa otetaan dopingnäytteitä, seurataan porojen kuntoa ja hoidetaan mahdolliset vammat. Eläinten tuonti ja vienti maiden välillä edellyttää monimutkaisen lainsäädännön osaamista.

Kuvassa Marja Nuorgam, kuvaaja Rauna-Maaria Näkkäläjärvi. 

Liiton puheenjohtaja Kirsi Sarion puhe palkitsemistilaisuudesta 

Palkitun puhe julkistustilaisuudessa 

Suomen Eläinlääkärilehden 4/14 artikkeli palkitusta 

Lisätietoja: 

Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Kirsi Sario, puh. 050 911 9117 

Vuoden eläinlääkäri 2014 Marja Nuorgam puh. 040 1779603 

Tiedottaja Anna Parkkari (aineistot, käytännön järjestelyt), puh. 040 5228217, anna.parkkari(at)sell.fi

Palkitseva taho Suomen Eläinlääkäriliitto on perustettu vuonna 1892. 
Siihen kuuluu lähes 90 prosenttia Suomen laillistetuista eläinlääkäreistä ja merkittävä osa opiskelijoista.