Virkaeläinlääkärit vartioivat yhteistä terveyttä -tiedote Eläinlääkäripäiviltä

Ympäristöterveydenhuolto on osa perusterveydenhuoltoa. Tätä eläinlääkinnän ja terveysvalvonnan yhteyttä kansanterveyteen ei saa maakuntauudistuksessa unohtaa. Maakunnissa ympäristöterveydenhuollon pitää muodostaa itsenäinen yksikkö, jotta sen asema ja yhteys perusterveydenhuoltoon säilyy vahvana. Ihmisten tarttuvien tautien aiheuttajista yli 70 % on peräisin eläimistä. Ihmisillä ja eläimillä on yksi yhteinen terveys.

Elämme valtavan muutoksen aikaa globaalissa maailmassa. Ihmiset, eläimet ja elintarvikkeet liikkuvat enemmän ja nopeammin rajojen yli kuljettaen mukanaan myös monenlaista näkymätöntä. Ilmaston lämpeneminen muuttaa olosuhteitamme suotuisaksi erilaisten tautien leviämiselle. Samaan aikaan mikrobilääkkeiden teho on hälyttävästi heikkenemässä.
Sadan vuoden itsenäisyytemme aikana Suomen tautitilannetta on huollettu ansiokkaasti ihmislääketieteen ja eläinlääketieteen yhteistyöllä. Monia eläinten ja ihmisten yhteisiä, jopa kuolemaan johtavia tartuntatauteja on onnistuttu hävittämään maastamme.

Suomen hyvä tilanne tarttuvien tautien suhteen ei ole itsestäänselvyys. Hyvät toimintatavat kotieläin- ja elintarviketuotannossa sekä asiantunteva neuvonta ja viranomaisvalvonta ovat varmistaneet turvalliset elintarvikkeet sekä estäneet tauteja leviämästä. Esimerkiksi salmonella- ja EHEC-bakteerien aiheuttamat sairastumiset ovat Suomessa vähäisiä muihin maihin verrattuna. Kumpikin tartunta vie helposti sairaalahoitoon ja EHEC on vaarallinen etenkin lapsille”, muistuttaa Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan puheenjohtaja Hanna Nurmi.

Epäonnistunut tautitorjunta tulee maallemme kalliiksi. Lintukotoamme uhkaavat tälläkin hetkellä esimerkiksi afrikkalainen sikarutto, lintuinfluenssa, hirvieläinten näivetystauti, EHEC, salmonella ja raivotauti. Osa näistä taudinaiheuttajista on hengenvaarallisia ihmisille, osa aiheuttaa katastrofin maamme elintarviketuotannolle ja -viennille. Vielä toistaiseksi olemme pystyneet pitämään ne aisoissa.

Afrikkalaisen sikaruton leviäminen maahan aiheuttaisi sioille kärsimystä, valtavat tuotantotappiot ja pysäyttäisi hyvin alkaneen elintarvikeviennin Aasiaan”, toteaa Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti.
Valmiuskoulutettujen virkaeläinlääkäreiden kattava verkosto maassamme muodostaa palonsammutusjärjestelmän, jonka avulla varaudumme yhdessä perusterveydenhuollon kanssa reagoimaan nopeasti erilaisten epidemioiden torjuntaan ja sammutustöihin. Parhaimmillaan tautiepidemia pysähtyy ennen ensimmäistäkään ihmispotilasta. 

Maakunnissa pitää varmistaa toimiva verkosto kaikkien alueen eläinlääkäreiden kesken ja linkittää se tukevasti ihmisten perusterveydenhuoltoon. Ihmisten, eläinten ja ympäristön terveys on kiinteästi yhteen kietoutunut.

Lisätietoja
Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti, puh. 050 9119117

Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan puheenjohtaja Hanna Nurmi, puh. 0400 392 136