Topi Salmi -palkinto professori Liisa Sihvoselle

Kolmen vuoden välein jaettava Topi Salmi -palkinto on päätetty myöntää Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan professori, Eviran tutkimusjohtaja Liisa Sihvoselle tunnustuksena hänen kansainvälisestä ja merkittävästä urastaan eläintautivirologian tutkijana ja opettajana.

Liisa Sihvonen on sekä kansallisesti että kansainvälisesti tehnyt poikkeuksellisen merkittävän tieteellisen uran. Hänen pääasiallinen tutkimuskohteensa on ollut eläintautivirologia, mm. lentivirusinfektiot, rabies ja penikkatauti. Sihvosen tutkimustyö on merkittävästi edesauttanut eläinten virustautien hallintaa ja ennaltaehkäisytyötä. 

Sihvosen työura on ollut monipuolinen. Hän aloitti perinteisessä sekapraktiikassa, josta siirtyi mikrobiologian assistentiksi Eläinlääketieteelliseen korkeakouluun. Kansainvälistä kokemusta hän hankki Yhdysvalloissa ja Islannissa ja teki väitöskirjansa Suomen Akatemian rahoituksen turvin Eläinlääketieteellisessä korkeakoulussa. Sihvonen on tehnyt pitkän uran vaihtelevissa tehtävissä Evirassa (EELAssa) ja vuodesta 2008 alkaen hän on toiminut Eviran tutkimusjohtajana. Vuonna 2009 Sihvonen nimitettiin osa-aikaiseksi eläinlääketieteellisen virologian professoriksi eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan. Opettajan urallaan hän on kouluttanut sekä opiskelijoita että valmiita eläinlääkäreitä ja ohjannut tai ohjaa väitöskirjan tekijöitä.

Sihvosella on ollut kansainvälisesti huomattavia tehtäviä mm. Euroopan lääkeviraston (EMA) ja EFSAn asiantuntijatyöryhmissä ja komiteoissa. Hän kuuluu EU:n johtaviin eläinvirologia- ja rokoteasiantuntijoihin. Näissä tehtävissä hän on ollut mukana suunnittelemassa merkittävien ja vaarallisten eläintautien torjuntaa, millä on ollut vaikutusta paitsi eläinten myös ihmisten turvallisuuteen. 

Liisa Sihvosta Topi Salmi -palkinnon saajaksi ehdottaneet professorit Timo Soveri, Satu Pyörälä ja Mari Heinonen Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta kuvaavat kollegaansa seuraavasti: ”Hänen tutkimuksellaan on poikkeuksellista yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Hän ei ole linnoittautunut tutkijan norsunluutorniin, vaan on jakanut tietonsa ja asiantuntijuutensa yhteiskunnan käyttöön. Opettajana ja tutkimustöiden ohjaajana Sihvonen on ollut pidetty ja arvostettu. Kollegoiden ja työtoverien parissa hänet tunnetaan henkilönä, jolla on sovitteleva ja rakentava ote erilaisten ongelmien ratkaisemiseen ja joka toimii ehtymättömällä tarmolla oman tieteenalamme, eläinlääketieteen, hyväksi”. 

Suomen Eläinlääkäriliitto ja Suomen eläinlääketieteen säätiö perustivat vuonna 2007 tutkijapalkinnon Topi Salmi -palkinto.  Palkinto jaetaan joka kolmas vuosi ja sen suuruus on 10 000 euroa. Palkittu pitää esitelmän Eläinlääkäripäivien avajaisissa.  Vuoden 2007 palkinto myönnettiin professori Hannu Korkealalle ja 2010 professori Satu Pyörälälle.

Vuoden 2013 palkintotoimikunnan puheenjohtajana toimi Suomen Eläinlääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja Kirsi Sario. Toimikunnassa olivat mukana eläinlääkäriedustajat Antti Sukura Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta, Vuokko Puurula Suomen eläinlääketieteen säätiöstä, Riitta Heinonen maa- ja metsätalousministeriöstä ja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta. Sihteerinä toimi Suomen Eläinlääkäriliiton toiminnanjohtaja Marjatta Vehkaoja.

Lisätietoja
ELL Kirsi Sario, Suomen Eläinlääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja, kirsi.sario@sell.fi, p. 050 911 9117 
Professori, tutkimusjohtaja Liisa Sihvonen, Helsingin yliopisto ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, liisa.sihvonen@evira.fi, liisa.sihvonen@helsinki.fi, p. 050 553 922