Topi Salmi -palkinto 2016 ympäristöhygienian professori Marja-Liisa Hänniselle

Bakteriologian tutkija ja opettaja, eläinlääketieteen tohtori, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan ympäristöhygienian professori, emerita Marja-Liisa Hänninen sai Eläinlääkäriliiton tutkijapalkinnon Eläinlääkäripäivillä 30.11.2016.

Marja-Liisa Hännisen tieteellinen tutkimustyö on keskittynyt yhteen eläinlääketieteen merkittävimpään osa-alueeseen eli zoonoottisten bakteereiden epidemiologiaan, genetiikkaan ja diagnostiikkaan. Hän on myös käsitellyt laajasti mikrobien lääkeaineresistenssiä, mikä on maailmanlaajuisesti merkittävä ongelma.

Topi Salmi -palkittavat ovat suomalaisia eläinlääketieteen tutkijoita, joiden työllä on kansainvälistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Palkittavan osallistumista nuorten tutkijoiden koulutukseen arvostetaan erityisesti. Hänninen on ollut myös tässä aktiivinen ohjaamalla 20 väitöskirjatyötä, lukemattoman määrän lisensiaatin tutkielmia ja vastaamalla 12 vuoden ajan ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkärien koulutuksesta.

Palkitun tutkimus on käsitellyt laajasti kampylobakteerien epidemiologiaa ja erityisesti eri tartuntalähteiden merkitystä. Hännisen ryhmä on merkittävästi kehittänyt työvälineitä, joiden avulla genomiikkaa voidaan käyttää epidemioiden selvittämisessä. Kampylobakteerit ovat kehittyneissä yhteiskunnissa merkittävin ihmisten bakteeriperäisen mahasuolikanavan infektioiden aiheuttaja. Tutkimus on luonut mahdollisuuksia torjuntatoimenpiteiden tehokkaaseen kohdistamiseen.

Hänninen on tutkinut laajasti myös lääkeaineresistenssiä, joka on kasvava globaalinen ongelma. Esimerkiksi fluorokinolonien laajamittainen käyttö eläintuotannossa on aiheuttanut resistenssin lisääntymistä. Hänninen toimi asiantuntijana, kun Yhdysvaltojen eläinlääkkeiden hyväksymisestä vastaava virasto esitti, että siipikarjalle käytetyn enrofloksasiinin myyntilupaa ei jatketa. Samoin palkittu on ollut asiantuntijana WHO/ FAO-työryhmässä, jossa valmisteltiin ensimmäinen riskinarvioitiraportti broilereiden merkityksestä kampylobakteeri-infektioissa.

Alkueläinten, kuten giardian ja kryptosporidien, aiheuttamat taudit ihmisissä ovat myös usein zoonoottisia. Hännisen tutkimusryhmä aloitti Suomessa tutkimuksen, jossa selvitettiin näiden organismien esiintymistä vesi- ja muussa ympäristössä. Kehitettyä diagnostista osaamista on käytetty ainakin Nokian vesiepidemian ja elintarvikeperäisen epidemian selvittämisessä.

Eläinten helikobakteereja ei ole tutkittu kovinkaan monessa laboratoriossa maailmalla niiden huonon viljeltävyyden takia. Hänninen on tutkimusryhmänsä kanssa tuonut uutta tietoa eläinten helikobakteerien luokittelusta ja mahdollisesta zoonoottisuudesta ja merkityksestä eläinten ja ihmisten infektioissa.

Hännisen tutkimusryhmä yhdessä neljän muun eläinlääketieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmän kanssa nimettiin Suomen Akatemian kansalliseksi huippuyksiköksi vuosiksi 2008-2013 (Mikrobiologisen elintarviketurvallisuuden huippuyksikkö).

Lisätietoja:
Palkintolautakunnan puheenjohtaja Kirsi Sario, puh. 050 911 9117

Palkittu, professori emerita Marja-Liisa Hänninen, puh. 040 187 1703 Huom! lähetä soittopyyntö tekstiviestillä tai marja-liisa (at) helsinki.fi, jos aikataulu on joustava

Joulukuun Eläinlääkärilehdessä julkaistaan laajempi kirjoitus palkitusta.

Lue lisää Topi Salmesta

Lue lisää Topi Salmi -palkinnosta