Tieteelliset posterit palkittiin: elintarvikehygieniaa, tuotantoeläin- ja hevostutkimusta

"Eläinlääkäripäivien tieteellisten postereiden näyttelykokonaisuus oli mielenkiintoisena ja tasalaatuinen" totesi posteriraati yksimielisenä. Postereita oli mukana viidestä aihealueesta: elintarvike- ja ympäristöhygienia, hevoset, pieneläimet, tuotantoeläimet ja muut.

Eläinlääkäripäivien näyttelyssä on mukana 47 tieteellistä posteria. Näistä kolme palkittiin Eläinlääketeollisuus ry:n stipendeillä, yhteensä 2 000 eurolla. Palkinnot annetaan sisällöllisten ja graafisten ansioiden perusteella. 

"Usean posterin taso olisi vielä noussut selvästi, jos tutkimuksen tavoitteet ja kysymyksen asettelu olisi esitetty linjakkaasti johtopäätösten kanssa. Tutkimuksen merkitystä ja tutkimustulosten hyödyntämismahdollisuuksia olisi ollut hyvä avata enemmän. Graafisesti parannusta olisi saatu aikaan käyttämällä selkeää visuaalista hierarkiaa ja välttämällä liian leveitä tekstipalstoja. Hyvän posterin ominaisuuksiin kuuluu, että se kertoo aihealueensa jo kauaksi. Hyvää posteria luettaessa posterin sisältö aukeaa lukijalle vaivattomasti", raati totesi.

Ensimmäisen palkinnon 1 000 euroa sai posteri, joka edusti elintarvikehygienian tutkimuksen alaa.

Se on nimeltään: Detection of human noroviruses from frozen raspberries: a simple and rapid method tekijoinään Maija Summa, Carl-Henrik von Bonsdorff ja Leena Maunula, Department of Food Hygiene and Environmental Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki.

"Posterissa on esitelty tieteellisesti korkeatasoinen ja relevantti tutkimusmenetelmä, jolla on hyvä sovellettavuus käytäntöön. Posterin sisältö aukeaa hyvin ja helposti lukijalle. Graafisesti mikrobiologinen menetelmä on onnistuttu kuvaamaan mielenkiintoisesti. Vaaleanpunaiset karkkisävyt kuvissa sopivat aiheeseen mainiosti", kommentoi raati.

Kunniamainintoja annettiin kaksi tasaveroista ja molempien tekijät saivat palkintona 500 euroa.

Ensimmäinen edustaa tuotantoeläintutkimuksen alaa ja sen nimi on Is the control program for classical scrapie in Finland (2006-2012) sufficient to show negligible risk? tekijöinään Schulman K , Kyyrö J ja Lyytikäinen T, Finnish Food Safety Authority Evira, Risk Assessment Research Unit.

"Posterin aiheella ja tutkimustuloksella on jopa kansainvälistä tieteellistä merkittävyyttä. Tulokset on esitetty hyvin, etenkin taulukot ovat selkeät. Valokuvaa on käytetty onnistuneesti. Kokonaisuus on yleisilmeeltään levollinen. Posterin tulokset vastasivat hyvin asetettuun tutkimuskysymykseen", kiitteli raati.

Toinen kunniamaininnan saanut posteri edustaa hevostutkimuksen alaa. Posteri on nimeltään Comparison of bronchoalveolar lavage and tracheal aspirate results in 64 non-Thoroughbred horses presenting with respiratory signs or exercise intolerance tekijöinään Koskinen Heini, Raekallio Marja, Rahkonen E, Rajamäki Minna ja Mykkänen Anna, Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki, Finland.

"Posterissa kysymyksenasettelu tulee selvästi esille. Posterin visuaalinen ilme on selkeä, raikas ja kertoo aihealueensa kauas. Tutkimusaihe on kliinisesti merkittävä. Posterissa tuodaan rohkeasti esille tutkimustulos, joka korostaa lisätutkimuksen tarvetta", kiitteli raati.

Posterin arvioineessa raadissa olivat johtaja, ELT Riitta Maijala ja jäsenet ELT Janne Lundén, ELL Leena Manner ja graafinen suunnittelija Jaakko Ruuttunen

Palkintoraadin puheenvuoron avajaisissa käytti raadin jäsen ELT Riitta Maijala.