Tautisalapoliisi yhteisen terveyden ytimessä ­- Ruska Rimhanen-Finne on Vuoden eläinlääkäri 2020

Kukaan ei voi elää ilman ruokaa ja vettä. Elintarvike- ja vesiturvallisuudesta huolehtiminen on tärkeää, sillä taudinaiheuttajilla saastunut elintarvike tai vesi voi sairastuttaa ison joukon ihmisiä. Epidemioiden selvittämisvalmius on yksi yhteiskunnan kriittisistä toiminnoista, jotka säilytetään myös poikkeusoloissa. Rimhanen-Finne palkittiin pitkäjänteisestä työstä elintarvike- ja vesiturvallisuuden sekä eläinten ja ihmisten yhteisten taudinaiheuttajien torjunnan edistämisessä.

”Ruska Rimhanen-Finnen työtä elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden tartuntalähteitä selvittävien ammattilaisten apuna arvostetaan suuresti”, kertoo Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Katri Kiviniemi.

”Epidemioita selvittävät eläinlääkärit ja muut ammattilaiset saavat häneltä apua juuri kaikista hankalimmissa epidemioissa. Palkittu kehittää työkseen selvittämisen keinoja ja näin systeemiä parannetaan jatkuvasti. Vuoden eläinlääkärillä 2020 on aina uusin tieto epidemioihin liittyen”, perustelee Kiviniemi. ”Työ tulee lähelle tavallisia suomalaisia turvallisen ruuan ja veden muodossa vaikkei se aina ole näkyvää. Terveyden ylläpitämisen kannalta on tärkeää tietää mistä ja minkä välityksellä tartunta saatiin.”

Rimhanen-Finne työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:ssä epidemiologieläinlääkärinä. Työnkuvaa voidaan kuvata myös tautisalapoliisiksi, sillä tautien tartuntalähteet ja -reitit ovat usein monimutkaisia ja näkymättömiä. Työ on kansainvälistä, sillä epidemiat eivät tunne valtioiden rajoja. Rimhanen-Finne osallistuu Maailman terveysjärjestö WHO:n kansainväliseen 24/7-terveysuhkapäivystykseen.

Hän toimii myös THL:n yhteyshenkilönä Euroopan tautikeskuksen (ECDC) elintarvike- ja vesivälitteiset taudinaiheuttajat ja zoonoosit -verkostossa. ”Osallistun kansainvälisiin epidemiaselvityksiin silloin kun ne koskettavat Suomea. Kotimaisia epidemioita selvitämme jatkuvasti yhteistyössä paikallisten ja alueellisten viranomaisten ja Ruokaviraston kanssa. Näin ylläpidämme toimintavalmiutta laajan tai erityisen vakavan epidemian varalta. Selvitystyö tuottaa tietoa elintarvike- ja vesiturvallisuuden kehittämiseen ja sen ansiosta voidaan ennaltaehkäistä samanlaisten epidemioiden syntyminen ja ihmisten sairastuminen”, palkittu kertoo.

”Vuoden eläinlääkäri 2020 on pidetty luennoitsija, joka kehittää tautien selvittämistyötä myös kouluttamalla kollegoitaan. Hän työskentelee kansainvälisten epidemioiden selvittämisessä ja on mukana maailmanlaajuisessa terveysuhkapäivystyksessä. Arvostettua on myös hänen innostuneisuutensa omasta alastaan sekä muiden osaamisen arvostaminen ja siten yhteistyön vaivattomuus”, perustelee palkintoa Kiviniemi. ”Kollegana hän on erinomainen.”

Palkittu on espoolainen ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri ja zoonoosiepidemiologian dosentti. Ympäristöterveydenhuolto on osa ihmisten perusterveydenhuoltoa sekä eläinten, ihmisten ja ympäristön yhteisen terveyden vaalimista. Tätä työtä on tehty monialaisessa yhteistyössä Suomessa jo vuosikymmeniä. One health – yhteinen terveys eli ihmisten, eläinten ja ympäristön yhteinen terveys on käsitteenä uudempi ja liittyy esimerkiksi zoonoosien torjuntaan.

”Rabies on yksi vakavimmista zoonooseista. Se tarttuu yleisimmin eläimen pureman kautta ja johtaa oireiden alettua ihmisen kuolemaan. Kryptosporidioosi tarttuu muun muassa vasikoiden ulosteen välityksellä ja voi aiheuttaa ihmiselle vakavaa vesiripulia. Sekä rabiesepäilyjen että kryptosporidioosin raportointi on Suomessa lisääntynyt viime vuosina”, Rimhanen-Finne valottaa esimerkkejä zoonooseista, joiden parissa hän parhaillaan työskentelee.

Kort på svenska om Årets veterinär

In brief The Vet of the Year

Lisätietoa: 
Puheenjohtaja Katri Kiviniemi puh. 050 911 9117, katri.kiviniemi (at) sell.fi, lähetä tarvittaessa soittopyyntö tekstiviestillä.

Vuoden eläinlääkäri Ruska Rimhanen-Finne puh. 029 524 8942, tavoitettavissa arkena virka-aikaan 6.-20.5., kysymyksiä voi lähettää s-postitse: ruska.rimhanen-finne (at) thl.fi

Tiedottaja Anna Parkkari, puh. 040 522 8217, anna.parkkari (at) sell.fi, kuvapyynnöt

Mukana oleva kuva: Patrik Finne

Eläinlääkäriliittoon kuuluu 83 % Suomessa laillistetuista eläinlääkäreistä ja merkittävä osa opiskelijoista.

Lue liitteenä oleva Eläinlääkärilehden 4/20 juttu ennakkoon.