Suomen Eläinlääkäriliiton kuntavaalitavoitteet vuonna 2021

Ympäristöterveydenhuolto säilyy yhtenä kokonaisuutena ja osana kansanterveystyötä, jotta asukkaita voidaan tehokkaasti suojella terveyshaitoilta.

Kunnat valmistautuvat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteuttamiseen ja ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtymiseen hyvinvointialueille vuonna 2026. Ihmisten ja eläinten kokonaisvaltaisesta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehditaan kustannustehokkaimmin, kun ympäristöterveydenhuolto liitetään sote- ja pelastuspalveluiden kanssa tuleville hyvinvointialueille.

Kunnat järjestävät peruseläinlääkäripalvelua tuotanto- ja lemmikkieläimille osana kokonaisuutta, johon kuuluvat myös eläintautien ja eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien torjunta, elintarvikkeiden turvallisuuden varmistaminen, eläinsuojelu sekä kiireellinen eläinlääkärinapu kaikille eläinlajeille ympäri vuorokauden. Kunnat varmistavat eläinlääkäripalvelujen saatavuutta tekemällä tiivistä yhteistyötä yksityisten eläinlääkintäpalvelujen tarjoajien kanssa eläinlääkintähuollon järjestelyissä.

Kunnat tukevat kunnissa työskentelevien eläinlääkärien työhyvinvointia ja toimivaa eläinlääkintähuoltoa huolehtimalla resurssien riittävyydestä, mahdollistamalla valvontaeläinlääkärien parityöskentely, edistämällä yhteisvastaanottojen syntymistä ja turvaamalla kunnaneläinlääkäreille riittävä lepo.