Oriolan toimitusvaikeudet jatkuvat – ongelmana myös asiakaspalvelun huono tavoitettavuus (päiv 7.11.)

Lääketukkukauppa Oriolan toimitusvaikeudet jatkuvat yhä. Eläinlääkäriliitto teki Oriolan toimituksia ja asiakaspalvelua koskevan kyselyn eläinlääkäreille 16.-18. lokakuuta. Vastauksia saatiin 145.
Pyhäinpäiväviikolla marraskuussa kävi ilmi, että eläinlääkäreiden osalta tilanne ei ole vieläkään normalisoitunut. (päiv 7.11.). Liitto on edelleen aktiivinen asian suhteen.

Vastaajista 80% ilmoitti, että toimituksissa on ollut edelleen ongelmia ajalla 9.-18.10. Vastaajista 5% on saanut toimitukset normaalisti.

Lääkevalmisteiden osalta toimitusongelmista ilmoitti edelleen 50% vastaajista. Vastaajista 30 % mukaan ongelmia ei enää ole lääkevalmisteiden osalta ja 20 % ei osaa sanoa.

Hoitotarvikkeiden toimituksissa ongelmia on vastaajista 77% mukaan. Rehutoimituksissa on edelleen kokenut puutteita 55% vastaajista, 40% ei osaa sanoa, eli ei ole tilannut rehuvalmisteita.

Oriola on viestinyt, että lääkejakelu toimii tällä hetkellä normaalisti. Eläinlääkäriliiton kyselyn tulokset ovat voimakkaasti ristiriidassa Oriolan oman näkemyksen kanssa toimitusten sujuvuudesta. Apteekkariliitto teki kyselyn Oriolan toimituksista apteekeille 18. lokakuuta. Myös tämän kyselyn tulokset osoittivat toimitusten kangertelevan huomattavasti enemmän kuin mikä Oriolan oma käsitys asiasta oli. Lue lisää Apteekkariliiton sivulta tästä

Liittojen kyselyjen tuloksia käytiin läpi Oriolan, Fimean, Eläinlääkäriliiton, Apteekkariliiton ja Yliopiston Apteekin kanssa keskiviikkona 18. lokakuuta. Oriolan ja kyselyjen tulosten poikkeavan tilannekuvan syytä selvitetään Oriolan ja Yliopiston Apteekin yhteistyönä. Koska Oriola toimittaa tilaukset mielestään normaalisti, mutta asiakkaat saavat ne puutteellisina, on tätä ketjua tarkasteltava yksityiskohtaisesti. Yliopiston Apteekin tilauksien välittymistä asiakkaalta Oriolaan, toimituksen keräilyyn ja takaisin asiakkaalle seurataan nyt sovitusti ja tarkasti.

Eläinlääkäriliiton kyselyssä nousi esiin Oriolan asiakaspalvelun erittäin huono tavoitettavuus. Kaikista vastaajista 68 oli soittanut Oriolan asiakaspalveluun. Heistä yksi oli saanut yhteyden normaalisti, 20 odotettuaan normaalia pidempään (0,5-3 h) ja 47 henkilöä eli 69% soittaneista ei ollut saanut Oriolaan yhteyttä puhelimitse. Puhelut saattoivat vastaajien mukaan joko katketa kesken kaiken tai puhelua saatettiin siirrellä vaihteesta eri numeroihin tuloksetta. Odotus on kuitenkin maksullista.

Sähköpostitse Oriolaa oli tavoitellut 71 asiakasta. Heistä 49% ei ollut saanut vastausta postiinsa viiden päivän kuluttua. Avointen vastausten mukaan sähköposteihin ei ole välttämättä saatu vastausta lainkaan tai vastausaika on voinut olla yli 10 päivää.

Eläinlääkäriliitto on lähettänyt Oriolaan kirjallisen vaatimuksen asiakaspalvelun riittävästä resursoinnista, ja vaatimus on lähetetty tiedoksi myös Fimealle.

Myös toimitusilmoitusten ja laskujen vastaavuus toimitusten toteutuneiden toimitusten kanssa on ollut puutteellista. Nämä ongelmat koskevat niin eläinlääkäreitä kuin apteekkejakin.

Eläinlääkäriliitto teki jo aiemmin syyskuussa eläinlääkäreille kyselyn Oriolan toimitusvaikeuksista. Siihen vastasi kahdessa päivässä 161 eläinlääkäriä. Silloin vastaajista 35% arvioi eläinten hyvinvoinnin vaarantuneen toimitusvaikeuksien vuoksi. 

Lisätietoja: puheenjohtaja Päivi Lahti, puh. 050 911 9117, paivi.lahti (at) sell.fi