Lemmikkien raakaruokinnan riskit kotitaloudessa

Lemmikkieläinten raakaruokinta, joka sisältää enimmäkseen raakaa lihaa, on lisännyt suosiotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Raakaruokintaan sisältyy aina kuumennettua ruokaa suurempi riski sairastua (nuori eläin, pieni lapsi, vanhus) esimerkiksi ripuliin. Aihe on esillä Eläinlääkäripäivillä 2018. 

Raaka liha on helposti pilaantuva riskituote, joka voi sisältää ihmisille ja eläimille tautia-aiheuttavia mikrobeja. Lemmikkien raakaruuan raaka-aineena käytetään useimmiten teurastuksen yhteydessä syntyviä vähempiarvoisia ruhon osia, joita ei käytetä ihmisten elintarvikkeeksi.

Raakaruokaan liittyy aina kuumennettua ruokaa suurempi riski, koska mikrobeja tuhoavaa käsittelyä ei ole. Raakaruuan raaka-aineen laadulla ja alkuperällä on suuri merkitys tuotteen säilyvyyteen ja turvallisuuteen. Tautia-aiheuttavien bakteerien kuten salmonellan ja kampylobakteerin esiintyvyys tuotantoeläimissä on Suomessa paljon alhaisempi kuin muissa Euroopan maissa.

Kotimainen lemmikkien raakaruoka, joka sisältää kotimaista lihaa, on turvallisempaa kuin ulkomainen raakaruoka, jonka lihan alkuperä on usein tuntematon. Lemmikkien raakaruuan säilytyksessä ja käsittelyssä kotona on kiinnitettävä erityistä huomiota: tuotteet tulee aina säilyttää pakastettuna, jotta estetään bakteerien kasvu. Raakaruokaa on käsiteltävä hygieenisesti erillään muista elintarvikkeista niin, että ristikontaminaatiota ei tapahdu.

Pienet lapset on pidettävä erillään lemmikkien raakaruuasta. Raakaruokinnalla olevat lemmikit saattavat erittää ulosteessa raa’asta lihasta saatuja tautia-aiheuttavia mikrobeja perheen jäseniin. Etenkin pienet lapset, vanhukset ja heikon vastustuskyvyn omaavat henkilöt, jotka ovat hyvin läheisessä kontaktissa lemmikkiin, ovat alttiita elintarvikeperäisille tulehduksille.

Jokaisen lemmikkieläimen omistajan tulisi olla selvillä raakaruokinnan riskeistä: helposti pilaantuvaa, ei kuumennettua eli voi sisältää haitallisia, tauteja aiheuttavia mikrobeja ja on pidettävä erillään muista elintarvikkeista.

Lisätiedot: professori Maria Fredriksson-Ahomaa, HY eläinlääketieteellinen tiedekunta, eläintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, lihantarkastus ja teurastamohygienia, sähköposti: maria.fredriksson-ahomaa (att) helsinki.fi

Eläinlääkäripäivät 28.-30.11.2018 järjestää Suomen Eläinlääkäriliitto ry konsulttinaan omistamansa koulutus- ja konsultointiyritys Fennovet Oy. Päivät ovat alan suurin vuosittainen täydennyskoulutustapahtuma, joka kokoaa eri sektoreilla työskentelevät eläinlääkärit yhteen. Vuoden 2018 teema on etiikka, kollegiaalisuus ja professionaalisuus.

Suomen Eläinlääkäriliitto ry: www.sell.fi & Eläinlääkäripäivät www.elainlaakaripaivat.fi