Lääkärisopimus ja KVTES 2018-2019 yleiskirjeet julkaistu

Lääkärisopimuksen ja KVTES:n yleiskirjeet sopimuskorotuksista ja tekstimuutoksista on julkaistu. Yleiskirjeessä kerrotaan sopimusratkaisuista ja annetaan ohjeita niiden soveltamiseen. Lisäksi yleiskirjeessä mm. muistutetaan, ettei eläinlääkärin työsidonnaisuus saa muodostua kohtuuttomaksi ja työnantajan on suoritettava työttömyysvakuutusmaksuja myös eläinlääkärin praktiikkatulost

Lääkärisopimusta koskeva yleiskirje on laadittu yhteistyössä KT:n, Eläinlääkäriliiton, Lääkäriliiton ja Hammaslääkäriliiton kanssa ja sopimusosapuolet ovat ohjeistuksesta yksimielisiä. KVTES koskeva yleiskirje on laadittu KT:n ja JUKOn yhteistyössä.

Lääkärisopimus täällä

KVTES Yleiskirje

KVTES työaikataulua koskeva yleiskirje

Lääkärisopimuksen kirjapainos