Kannanotto hevosten ja nautojen ultraäänitutkimuksiin

Suomen Eläinlääkäriliiton kannanotto hevosten ja nautojen peräsuolen kautta tehtäviin ultraäänitutkimuksiin

Hevosille ja naudoille peräsuolen kautta tehtäviin ultraäänitutkimuksiin tarvitaan eläinlääkärin koulutus.

Rektaalitutkimusta ultraäänellä tehtäessä edellytetään laajaa asiantuntemusta niin normaalista lisääntymisfysiologiasta kuin lisääntymisen häiriöistäkin. Ultraäänitutkimuksessa on kyettävä havaitsemaan mahdolliset epänormaalit löydökset, tulkittava ne oikein ja arvioitava hoidon tarve. Nämä taidot sisältyvät vain eläinlääkärin koulutukseen. Lisäksi diagnoosin teko edellyttää eläinlääkärin koulutusta ja siksi se on rajattu ammatinharjoittamislaissa ainoastaan eläinlääkäreille.

Eläinlääkärin ammatin harjoittamisesta annetun lain perusteluissa rajataan suurilla eläimillä peräsuolen kautta tehtävät ultraäänitutkimukset vain eläinlääkärin koulutuksen saaneiden tehtäväksi näihin liittyvien eläinsuojelullisten riskien vuoksi.

Erityisesti hevosilla peräsuolen kautta tehtävään ultraäänitutkimukseen sisältyy eläinsuojelullisia riskejä. Peräsuolen repeämä on mahdollinen ja hengenvaarallinen komplikaatio peräsuolen kautta tehtävissä tutkimuksissa.

Riskin pienentämiseksi on tärkeää, että rektaalitutkimuksen tekee koulutuksen saanut henkilö. Jos peräsuoleen tulee repeämä, on erittäin tärkeää huomata tapahtunut ja saman tien arvioida repeämän vakavuusaste ja aloittaa asianmukainen hoito. Tähän pystyy vain eläinlääkäri.

Eläinten hoidosta vastaa ja päättää eläimen haltija tai omistaja.

Eläinsuojelullisista syistä on tärkeää, että hevosille ja naudoille peräsuolen kautta tehtävistä ultraäänitutkimuksista ja niiden edellyttämästä koulutuksesta säädetään lailla. Tällä turvataan se, että eläinten hyvinvointia ei vaaranneta puutteellisella koulutuksella tehdyillä tutkimuksilla.

Lisätietoja Eläinlääkäriliitosta: 

Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Katri Kiviniemi, puh. 050 911 9117