JUKOn hallitus vahvisti kaikki neuvottelutulokset

JUKOn hallitus vahvisti 6.3. pitämässään kokouksessa kaikki neuvottelutulokset.

Sopimukset vahvistettiin ajalle 1.2.2018-31.3.2020

  • Kirkon virka- ja työehtosopimus
  • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus liitteineen
  • Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
  • Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimus
  • Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus
  • Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus
  • AVAINTA ry:n työehtosopimus
  • Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskeva työehtosopimus
  • Työterveyslaitoksen työehtosopimus
  • Yliopistojen yleinen työehtosopimus

JUKOn sivulle

Mikä on Juko?

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se muodostaa korkeasti koulutettuja edustavan julkisen alan yhteenliittymän.

Valtakunnallisena pääsopijajärjestönä se on vuodesta 1995 lähtien neuvotellut julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista.

Lääkärikartelli on yksi Jukon kahdeksasta jäsenyhdistyksestä. 

Mikä on Lääkärikartelli?

Lääkärikartelli on lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien yhteinen neuvottelujärjestö, joka hoitaa kaikkien lääkäriryhmien edunvalvontaa. Lääkärikartelli ry perustettiin 1990-luvulla ja sen toiminnasta vastaavat Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto.

Lääkärikartelli on Akavan julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn jäsen. Lääkärikartellin myötä lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit saivat 90-luvulla oman Lääkärisopimuksen sekä oikeuden neuvotella julkisen sektorin virkasuhteen ehdoista kuntatyönantajan kanssa.

Neuvottelutoiminta onkin Lääkärikartellin varsinainen tehtävä. Lisäksi kunnallisten luottamusmieskoulutusten järjestäminen kuuluu Lääkärikartellille. Lääkärikartelli on myös tiedonjako- ja yhteistyöfoorumi, joka hallinnoi puhelinreseptipalkkioita hoitavaa Puhti-järjestelmää sekä vuonna 2017 toteutuvaa eResepti-palvelua.