Jopa miljoona kiloa hävikkiruokaa kulkee terminaalin kautta: hävikkiruokatalkoot Vantaalla elintarvikevalvonnan silmin

Vantaan Yhteinen Pöytä -konsepti aloitti toiminnan vuonna 2014. Alkuperäinen tavoite oli saada koulujen ylijäämäruoka myydyksi. Nyt hävikkiruokaterminaalin kautta kulkee jopa miljoona kiloa ruokaa vuodessa ja malli leviää muualle Suomeen. Ruokamyrkytyksiä ei ole tullut kaupungin tietoon.

Vantaan kaupunginvaltuustossa tehtiin vuonna 2013 aloite koulujen ylijäämäruuan myynnistä. Aloite eteni ja seuraavana vuonna Vantaan kaupungin, seurakuntien ja Diakonian ammattikorkeakoulun Yhteinen Pöytä -kattojärjestö aloitti ylijäämäruuan jakelun koordinoinnin.

Elintarvikkeiden kuljetusta varten hankittiin vuosina 2014–2015 kalustoa, joissa on mahdollista kuljettaa myös kylmäsäilytystä vaativia elintarvikkeita. Jaettavien elintarvikkeiden säilytystä varten hankittiin varastotilat vuonna 2015. Koulujen ylijäämäruuan jakelusta on luovuttu, mutta muutoin hävikkiruuan jakelu on vakiintunutta toimintaa.

Verkostoon kuuluu nykyisin noin 35 ruokahävikin lahjoittajaa (kaupat, elintarviketehtaat ja tukut) ja noin 65 vastaanottavaa paikkaa (järjestöt, kaupungin asukastilat, seurakunnat). Hävikkiruuan kuljetuksesta jakelupaikkoihin vastaa Vantaan kaupungin yksikkö, hävikkiterminaali. Terminaalin kautta kulkee puolesta miljoonasta miljoonaan kiloon ruokaa vuodessa. Yhteisen pöydän -malli näyttää leviävän myös muualle Suomeen.

Ruoka-aputoimijoiden elintarvikevalvonta

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on laatinut ruoka-aputoimintaa varten ohjeen, joka on tarkoitettu toimijoiden ja elintarvikevalvonnan käyttöön. Tavoitteena on vähentää ruokahävikin määrää tietyin elintarvikevalvonnan helpotuksin. Ruoka-apuna jaettavien elintarvikkeiden tulee olla helpotuksista huolimatta edelleen käyttäjille turvallisia.

Ruoka-aputoimijat, jotka jakavat säännöllisesti helposti pilaantuvia elintarvikkeita, kuuluvat elintarvikevalvonnan piiriin. Toimija on vastuussa luovuttamiensa elintarvikkeiden turvallisuudesta, vaikka luovuttaminen on vastikkeetonta.

Ruoka-apuun voi luovuttaa esimerkiksi elintarvikkeita, joissa on virheelliset pakkausmerkinnät (omenamehua appelsiinimehun purkissa), josta pitää kertoa loppukäyttäjälle sekä markkinoilta takaisinvedetyt elintarvikkeet, mikäli elintarvikkeen omistaja/ haltija arvioi, että elintarvikkeista ei aiheudu kuluttajille vaaraa. Ruoka-aputoimija voi valmistaa ruokaa elintarvikkeista, joiden viimeinen käyttöajankohta on ylittynyt yhdellä päivällä.

Valvonta on ruoka-aputoimijoille kevyttä eli vain säännöllisesti helposti pilaantuvia elintarvikkeita jakavien tulee tehdä ilmoitus elintarvikevalvonnalle eikä niitäkään valvota säännöllisesti, ellei toiminnasta näytä olevan vakavia puutteita, mikä on elintarvikevalvonnan helpotus.
Ruoka-aputoiminnasta tulee tehdä elintarvikelain mukainen ilmoitus elintarvikevalvonnalle, kun jaetaan säännöllisesti helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Ilmoituksen jälkeen ruoka-aputoimijoita ei oteta suunnitelmallisen valvonnan piiriin, vaan niitä valvotaan ainoastaan valitusten perusteella. Jos ruoka-aputoiminnassa havaitaan vakavia puutteita, voidaan se tällöin ottaa mukaan säännölliseen valvontaa.

Ruoka-aputoiminnan valvonta Vantaalla ei ole olennaisesti eronnut muiden elintarviketoimijoiden valvonnasta. Toiminnan alussa on annettu ohjeita ja neuvontaa ja erityisesti ruuan jäljitettävyydestä on käyty keskusteluja. Säännöllisesti helposti pilaantuvia elintarvikkeita jakavien ruoka-aputoimijoiden ilmoitukset elintarvikehuoneistosta on käsitelty normaalisti, mutta säännöllistä valvontaa kohteisiin ei ole tehty.

Ruokamyrkytyksiä tai valituksia ei ole tullut valvonnan tietoon yksittäisiä tiedusteluita lukuun ottamatta.

Lisätiedot: Kirsi Hiltunen, 1.kaupungineläinlääkäri, Vantaan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuolto, sähköposti: kirsi.hiltunen (att) vantaa.fi

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ruoka-aputoimintaohje on Eviran ohje 16035/2

Eläinlääkäripäivät 28.-30.11.2018 järjestää Suomen Eläinlääkäriliitto ry konsulttinaan omistamansa koulutus- ja konsultointiyritys Fennovet Oy. Suomen Eläinlääkäriliitto ry: www.sell.fi & Eläinlääkäripäivät www.elainlaakaripaivat.fi