Hyvä ehdotus yhteisen terveyden hyväksi: ympäristöterveydenhuollon tehtävät hyvinvointialueille vuonna 2026

Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitys valmistui.
Selvityksessä ehdotetaan, että sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen mukaisille hyvinvointialueille siirrettäisiin kuntien nykyisin hoitamat ympäristöterveydenhuollon tehtävät 1.1.2026.

Ympäristöterveydenhuollon tehtäviin kuuluvat terveydensuojelu, tupakkavalvonta, eläinlääkintähuolto ja elintarvikevalvonta.

Eläinlääkäriliitto on jo pitkään ajanut ympäristöterveydenhuollon siirtämistä osaksi maakuntahallintoa sote- ja pelastuspalveluiden kanssa.

Tavoitteena on yksi yhteinen terveys: ihmisten ja eläinten yhteisten terveysvaarojen ja uhkatekijöiden keskitetty hallinta ja torjuntatoimenpiteiden koordinointi. Yksi uhkista on ihmisten ja eläinten välillä tarttuvat taudit, zoonoosit.

Eläinlääkäriliitto toivoo, että tulevaisuudessa syntyy selvityksen lopputuloksen mukaisia päätöksiä. Yhteisen terveytemme hyväksi!

Lue lisää täältä