Hygieniaopas eläinlääkärin vastaanotolle saatavilla

Nyt on saatavilla Hygieniaopas eläinlääkärin vastaanotolle. 

Opas on osa Suomen  mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallista ohjelmaa, sen konkreettinen toimenpide tuomaan käytännönläheistä apua eläinlääkärien vastaanottojen hygieenisen toiminnan kehittämiseksi ja mikrobilääkeresistenssin leviämisen ehkäisemiseksi. Opas käännetään englanniksi.

Opasta esitteli toinen kirjoittajista, Katariina Thomson Eläinlääkäriliiton maakuntakierroksella 2018-2019. Myös Eläinlääkärilehdessä 6/19, joka ilmestyi elokuun lopussa, kerrottiin maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman oppaan tulosta. Opas on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön julkaisusarjassa (julkaisu 2019:19):

Oppaan voi ladata tästä linkistä

Opas sijaitsee valtioneuvoston julkaisupalvelun sivulla

Kirjoittajat ovat ELT Katariina Thomson ja TmT, sairaanhoitaja Hanna Aaltonen.