Huomio kalojen hyvinvointiin

Eläinlääkäriliitto katsoo, että kalojen kyvystä kokea kipua on jo paljon tieteellistä tietoa. Liitto pitää hyvänä SEY:n vaatimusta kalojen hyvinvoinnin edistämisestä.

Kalan kulutus ja kalateollisuus Suomessa ovat kasvussa. Suomen hallitusohjelma pyrkii lisäämään kalojen hyödyntämistä, ja alaan investoidaan maassamme paljon. Vapaa-ajankalastus on yksi suosituimmista harrastuksista Suomessa.

Samalla kun eläinten hyvinvointi on yleisesti noussut tärkeäksi yhteiskunnalliseksi aiheeksi, kalojen hyvinvointi on pitkälti ohitettu julkisessa keskustelussa ja erilaisissa toimintaohjelmissa.

Lainsäädäntö edellyttää, että eläimiä tulee varjella lopetuksen yhteydessä kaikelta vältettävissä olevalta kivulta. Tämä ei toteudu Suomessa viljelyillä kaloilla, joilla käytetään edelleen laajasti hiilidioksidia tainnutukseen. Kalankasvatuksessa kehitetään kalojen pito-olosuhteita muun muassa panostamalla virikekasvatukseen ja lajeittain sopivaan kasvatustiheyteen.

Sekä kaupallisessa että vapaa-ajankalastuksessa tulisi arvioida kalojen pyyntimenetelmiä kalojen hyvinvoinnin näkökulmasta

Muun muassa näitä asioita todetaan SEY:n tuoreessa tiedotteessa, lue tiedote tästä.

Lisätiedot: Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Katri Kiviniemi puh. 050 9119117