Hevosten suuterveyttä tutkineelle eläinlääkäri Kati Tuomolalle Eläinlääkäriliiton eläinten hyvinvointipalkinto

Palkittavan tutkimustyö kilpahevosten suuvauriosta on merkittävää kotimaan lisäksi kansainvälisesti. Tuomola on tarjonnut tutkimustietoa helposti lähestyttävässä muodossa myös kiinnostuneille alan harrastajille, hevosten omistajille ja yleisölle.

”Tieto on parantunut tietämystä hevosten suuterveydestä Euroopan laajuisesti ja popularisoinut tieteellistä tutkimusta ansiokkaasti”, kertoo Eläinlääkäriliiton eläinsuojeluvaliokunnan puheenjohtaja Maria Wahlfors.

Tuomola on tuonut tutkimuksensa tuloksia aktiivisesti esiin laajemmalle yleisölle suunnatussa mediassa ja julkaissut laadukasta valistusmateriaalia hevosten omistajille hevosten suuterveydestä. Palkittavan verkkosivut tarjoavat runsaasti tietoa kaikille kiinnostuneelle otsikolla hevosen terveyden ja sairauden hoitoa. Sivuilla käydään laajasti ja helposti ymmärrettävästi läpi hammassairauksia ja niiden oireita kuvin ja tekstein. Ravihevosen suuterveysopas 2.0 julkaistiin keväällä 2021 yhteistyössä tietokirjailija Nina Mäki-Kihniän kanssa ja tarjolla on myös video hevosen suun tutkimisesta.

Tuomolan tekemä tutkimus ravi- ja kenttähevosten suurvaurioista on uutta ja merkittävää myös kansainvälisesti. Hän on esitellyt tutkimusta kansainvälisissä seminaareissa ja tutkimuksen tuloksia on julkaistu kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä.

Palkittava on myös onnistunut tieteen popularisoimisessa tuomalla korkeatasoisen tutkimuksen kansantajuiseksi ja siten lisännyt sen eläinsuojelullista vaikuttavuutta. Tutkimusta ja sen tuloksia on nostettu esiin kansainvälisissä hevosharrastajien lehdissä kuten The Horse sekä Horse and Hound ja yhdysvaltalaisessa The Chronicle of the Horse -julkaisussa (Facebokissa 400 000 seuraajaa). Näiden kautta tieto tavoittaa merkittävästi enemmän ihmisiä kuin tieteellisten julkaisujen kautta; tämä on tieteellisen tutkimuksen osalta harvinaista ja toivottua.

”Palkittava on pelottomasti tarttunut hevosurheilun näkökulmasta arkoihinkin aiheisiin hevosten hyvinvoinnin parantamiseksi", sanoo Wahlfors. Kati Tuomola on toiminut aktiivisesti hevosten hyvinvoinnin puolesta myös suun vaurioiden tutkimuksen lisäksi toimimalla kilpailueläinlääkärinä ravikilpailuissa yli 14 vuotta. Hänen väitöskirjaansa kuuluvat kolme tieteellistä artikkelia on julkaistu vuosina 2019–2021 ja väitöstilaisuuden aika koittanee vuonna 2022.

Suomen Eläinlääkäriliiton viides eläinten hyvinvointipalkinto julkistettiin valtakunnallisilla Eläinlääkäripäivillä Helsingissä 8. joulukuuta. Palkinnolla kannustetaan eläinten parissa työskenteleviä entistä parempaan eläinten hyvinvoinnista huolehtimiseen. Palkinto annettiin ensimmäistä kertaa eläinlääkärille. Palkintorahat 3 000 euroa lahjoitti Suomen Messusäätiö.

Lue Suomen Eläinlääkärilehden 8/21 artikkeli (ilmestyy 16.12.)

Lisätietoja: 
Eläinlääkäri, tohtorikoulutettava Kati Tuomola, puh. 044 522 2660, lähetä tarvittaessa tekstiviesti tai sähköpostikati.tuomola (at) helsinki.fi, vastaaminen ei aina ole mahdollista töiden takia, www.heppalaakari.fi/

Suomen Eläinlääkäriliiton eläinsuojeluvaliokunnan puheenjohtaja Maria Wahlfors, puh. 050 4211317, lähetä tarvittaessa tekstiviesti, vastaaminen ei aina ole mahdollista töiden takia

www.elainlaakaripaivat.fi ja www.sell.fi

Eläinlääkäriliitto on 129-vuotias ammattijärjestö, johon kuluu 82 % Suomen laillisestetuista eläinlääkäreistä ja merkittävä enemmistö opiskelijoista. Eläinlääkäripäivät on maan suurin vuosittainen alan täydennyskoulutustapahtuma. www.sell.fi ja www.elainlaakaripaivat.fi