Euroopassa on käytetty merkittävästi vähemmän mikrobilääkkeitä eläinlääkinnässä viime vuosina

Eläinten mikrobilääkkeiden (arkikielessä antibioottien) myynti on vähentynyt lähes 35 % vuosien 2011 ja 2018 välillä Euroopassa, kertoo Euroopan lääkevirasto EMA:n vuosiraportti 2018.

Huomattavaa myynnin laskua on havaittu maissa, jotka myyvät näitä lääkkeitä eniten. Myynnin vähentyminen jopa 50 % joissain maissa osoittaa, että vielä on paljon mahdollisuuksia vähentää.

Suomi on raportin mukaan yksi vähiten eläinten mikrobilääkkeitä käyttävistä maista ja käyttöä on edelleen onnistuttu vähentämään. Tämä kertoo muun muassa eläinlääkärien tekemästä tautien ennaltaehkäisystä terveydenhuollon avulla ja mikrobilääkkeiden harkitusta käytöstä.

Suomen Eläinlääkäriliitto on mukana Euroopan eläinlääkärijärjestö FVE:ssä 39 muun maan kanssa. Suomi ja muut Pohjoismaat ovat pitäneet esillä mikrobilääkkeiden vastuullista ja harkittua käyttöä. Näin muun muassa siksi, että mikrobilääkeresistenssi voi siirtyä eläimistä ihmisiin ja toisinpäin ja heikentää lääkkeiden tehoa ihmisten ja eläinten sairauksien hoidossa.

Katso EMA:n eli Euroopan lääkeviraston infografiikka tästä

FVE:n eli Euroopan eläinlääkärijärjestöjen liiton tiedote tässä

Tässä EMAn eli Euroopan lääkeviraston tiedote ESVAC vuosiraportista 2018, johon FVE:n tiedotekin viittaa

Tässä linkki ESVAC-vuosiraporttiin (2018)