Eturivin tutkimusta ihmisten ja eläinten yhteisen terveyden hyväksi – Helsinki One Health HOH

Yhteinen terveys on kokonaisuus, joka keskittyy eläin- ja ihmispopulaatioiden terveyden väistämättömään vuorovaikutukseen nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Yhteinen terveys rohkaisee eri aloja ja ammattikuntia työskentelemään yhdessä yhteisten ja uusien, koko ihmiskuntaa ja eläinpopulaatioita koskevien terveysongelmien ratkaisemiseksi. Aihe on esillä ELäinlääkäripäivillä 2018.

Tähtäämme luonnollisissa populaatioissa esiintyvien sairauksien sekä niihin liittyvien terveystietojen ja -aineistojen hyödyntämiseen. Tavoitteena on uusien terveyttä koskevien ilmiöiden löytäminen ja siirtäminen lajien välillä, mukaan lukien ruuan mukana eläinpopulaatioista ihmisiin kulkeutuvat sairaudet.

Helsingin yliopisto valitsi ihmisten ja eläinten yhteisen terveyden, One Health, yhdeksi keskeiseksi tutkimuksen profilointikohteeksi. Helsinki One Health eli HOH on uusi, eläinlääketieteellisen tiedekunnan johtama verkosto-organisaatio yhteisen terveyden tutkimuksen alalla. HOH isännöi viiden tiedekunnan sekä Eviran ja Luken kanssa jopa yhdeksää uutta, vuonna 2019 perustettavaa apulaisprofessuuria ryhmineen Suomen Akatemian rahoitusjaksolla vuosina 2018-2022.

HOH-verkosto yhdessä avainkumppaneidensa kanssa on sitoutunut erinomaiseen tutkimukseen ja tavoittelee Helsingin yliopistoa yhdeksi yhteisen terveyden tutkimuksen huippuyliopistoista maailmassa vuonna 2025.

Ruokaturvallisuustutkimus pyrkii ymmärtämään ihmis- ja eläinkuntaa uhkaavien taudinaiheuttajien ja niiden vastustuskyvyn leviämistä ja hallintaa ruokatuotantoketjuissa ja kehittämään elintarvikevalvonnan käyttöön uusia työkaluja, joiden avulla muuttuvia ruokaturvallisuusriskejä voidaan hallita tehokkaasti.

Translationaalinen lääketiede hyödyntää sairauksia, joihin eläimet luonnostaan sairastuvat sekä geneettisellä ohjauksella tuotettuja tautimalleja. Tavoitteena on ymmärtää ihmisen ja eläinten sairauksien mekanismeja ja löytää niihin uusia hoitokeinoja. Esimerkkejä Helsingin yliopistossa tehtävästä translationaalisesta tutkimuksesta ovat koirien ja ihmisten perinnölliset hermostosairaudet sekä ihmisen kantasoluista erilaistettujen haimasolujen käyttö diabetestutkimuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen ovat keskeisiä tehtäviä kaikessa eläintenpidossa. Vain terveet eläimet tuottavat puhtaita ja turvallisia elintarvikkeita ihmisten ruokapöytään. Hyvinvoivista seura- ja harrastuseläimistä on eniten iloa niiden hoitajille ja omistajille. HOH tutkii ja turvaa eläinten terveyttä ja sitäkin kautta tukee myös ihmisten hyvinvointia.

Lisätietoja:

Professori Olli Peltoniemi, olli.peltoniemi (at) helsinki.fi, puh. 040 5381 621 eläinten hyvinvointitutkimus, hankkeen johtaja

Professori Miia Lindström, miia.lindstrom (at) helsinki.fi, puh. 050 4486 587 ruokaturvallisuustutkimus

HOH: www.helsinki.fi/en/one-health

Eläinlääkäripäivät 28.-30.11.2018 järjestää Suomen Eläinlääkäriliitto ry konsulttinaan omistamansa koulutus- ja konsultointiyritys Fennovet Oy. Päivät ovat alan suurin vuosittainen täydennyskoulutustapahtuma, joka kokoaa eri sektoreilla työskentelevät eläinlääkärit yhteen. Vuoden 2018 teema on etiikka, kollegiaalisuus ja professionaalisuus.

Suomen Eläinlääkäriliitto ry: www.sell.fi & Eläinlääkäripäivät www.elainlaakaripaivat.fi