Eläinlääkkeiden toimitusvaikeudet jatkuvat – eläinten hyvinvointi on vaarassa

Vaikeudet lääketoimituksissa eläinlääkäreille ovat jatkuneet jo kolme viikkoa. Eläinten hyvinvointi on vaarantunut ja eläinten hoitotoimenpiteet ja lääkintä vaikeutunut. Lääkkeiden lisäksi alkaa olla pula myös hoitotarvikkeista.

Lääkkeiden toimitusvaikeudet alkoivat lääketukkukauppa Oriolan otettua käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän.

Lääketoimituksissa on edelleen merkittäviä puutteita, eikä Oriola ole pystynyt toimittamaan luotettavasti edes kaikkia kriittisiä lääkevalmisteita. Esimerkiksi suuret sikalat ovat jääneet vaille tärkeitä ennaltaehkäiseviä rokotteita, mikä vaarantaa eläinten hyvinvoinnin ja voi johtaa sairastumisiin sekä eläinten kärsimykseen ja tuotantotappioihin tilalle.

Eläinlääkärit ovat joutuneet perumaan kiireettömille toimenpiteille varattuja aikoja, jotta lääkkeet ja tarvikkeet riittävät kiireisten tapausten hoitamiseen.

Suomen Eläinlääkäriliitto on tyrmistynyt Oriolan kykenemättömyydestä korjata toiminnanohjausjärjestelmänsä puutteet. Fimean on otettava Oriola tiukempaan ohjaukseen ongelman ratkaisemiseksi ja tiedottamisen parantamiseksi.

Eläinlääkäriliitto on huolissaan eläinten hyvinvoinnin lisäksi myös elintarviketurvallisuudesta. Elintarvikkeiden turvallisuuden kannalta tuotantoeläinten sairauksien ennaltaehkäisy rokottein ja tarkoituksenmukaiset lääkevalinnat sairauksien hoidossa ovat eläinlääkinnän kulmakiviä.

Eläinlääkäriliitto kartoitti eläinlääkkeiden toimitusten tilannetta eläinlääkäreille tehdyllä kyselyllä. Liitto on viestinyt Oriolaan eläinlääkärien kokemia ongelmia toimituksissa, sekä vaatinut konkreettisia toimintaohjeita ja vastauksia eläinlääkärien kysymyksiin.

Lisätietoja:

Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti p. 050 9119117 paivi.lahti(at)sell.fi