Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta vuoteen 2020

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta arvioi pyynnöstä, onko eläinlääkäri tehnyt hoitovirheen vai ei. Lautakunnan lausunnot ovat suosituksia, koska kyseessä ei ole tuomioistuin. Lautakunnan toiminta perustuu lakiin nimeltä laki eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta. Asian käsittely sen vireille panijalle on maksullinen. 

Maa- ja metsätalousministeriö nimesi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan kokoonpanon alkavalle kaudelle 1. maaliskuuta 2017 - 29. helmikuuta 2020. Lautakunta toimii Elintarvikevirasto Evirassa.

Seuraavat henkilöt ja varajäsenet nimettiin lautakuntaan seuraavalle kaudelle:

Arviolautakunnan puheenjohtajaksi nimetään oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Juhani Kaivola ja varapuheenjohtajaksi oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Jan Ylitapio.

Jäseneksi ja suluissa varajäseneksi aloittain nimettiin:

Muut tuotantoeläimet kuin hevoset: eläinlääketieteen tohtori, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri Leena Suojala, (tuotantoeläinten terveyden-ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri Kristiina Sarjokari)

hevossairaudet: hevossairauksien erikoiseläinlääkäri Merja-Liisa Toivonen, (eläinlääketieteen lisensiaatti Olli Kauko)

pieneläinten sisätaudit: pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Sanna Viitanen,  (eläinlääketieteen tohtori, pieneläinsairauksien erikoislääkäri Karoliina Autio)

pieneläinkirurgia: professori, Dipl. ECVS Outi Vapaavuori, (pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Esa Eskelinen)

käytännön eläinlääkäripraktiikka ja eläinlääkintähuolto: kunnaneläinlääkäri Heli Haukioja, (kunnaneläinlääkäri Riikka Lasonen)

eläinten lääkitseminen: eläinlääketieteen tohtori, lisääntymistieteiden erikoiseläinlääkäri, Kalevi Heinonen, (eläinlääketieteen tohtori Katariina Thomson)

Arviolautakunnan menot maksetaan valtion talousarviosta.

Lue lisää lautakunnasta Eviran sivuilta.

Eläinlääkäriliiton jäsensivuille on koottu aikaisempia lautakunnan päätöksiä. Jäsen- eli Fimnet -tunnuksilla lukemaan tästä.