Eläinlääkäripäiviltä: Ympäristöterveydenhuollon oltava osa soteuudistusta

Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä ja asukkaiden perusterveydenhuoltoa. Tavoitteena on One Health - yhteinen terveys -malli, jossa huolehditaan ihmisten ja eläinten terveydestä muun muassa kunnissa, arjen elinympäristössä.

Suomen Eläinlääkäriliiton valtuuskunta on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle, että ympäristöterveydenhuolto sisällytetään osaksi sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista
Ympäristöterveydenhuolto käsittää eläinlääkintäpalvelut, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan, elintarvikevalvonnan ja terveydensuojelun. Eläinlääkärit toimivat keskeisinä asiantuntijoina ympäristöterveydenhuollon tehtävissä. Ympäristöterveydenhuolto pyrkii estämään ympäristöstä ihmisille ja eläimille aiheutuvat terveyshaitat. Se turvaa ihmisten ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia.

Eläinlääkärit ympäristöterveydenhuollon asiantuntijoina tunnistavat, ehkäisevät ja poistavat elinympäristöstä ihmisiin ja eläimiin kohdistuvia terveyshaittoja, sairauksia ja tapaturmia. Tehtävänä on myös vähentää ja torjua ihmisten ja eläinten yhteisiä tarttuvia tauteja eli zoonooseja sekä vähentää antibioottiresistenssiä. Sen vähentäminen turvaa sairauksien hoitomahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Eläinlääkäriliitto katsoo, että kansalaisten perusterveydenhuollon moniammatillisuus lisää ympäristöterveydenhuollon kattavuutta ja tehokkuutta. Siksi se tulisi organisoida yhdessä perusterveydenhuollon kanssa. Ympäristöterveydenhuollon perustehtävät: terveysvaarojen ennakoitavuus, tunnistaminen ja hoitaminen, hyötyvät yhteisestä organisaatiosta.

Terveydenhuollon yhteydessä ympäristöterveydenhuollon toiminnan ja valvonnan ohjaus ottaa paremmin huomioon keskeiset ihmisten ja eläinten terveyttä vaarantavat uhat. Lisäksi sekä perusterveydenhuollon että ympäristöterveydenhuollon organisaatioiden tehokkuus ja asiantuntemus lisääntyvät työskenneltäessä moniammatillisessa yhteisössä. Epidemioiden selvitystyö ja ennaltaehkäisy, ympäristöstä aiheutuvien terveydellisten haittojen tunnistaminen ja ehkäisy sekä elintarvikevalvonnan kohdentaminen tehostuvat.

Peruskuntaa suuremmat ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintayksiköt pystyvät järjestämään tehokkaat, tasapuoliset, yhtenäiset ja laadukkaat palvelut. Toiminnan keskitetty ohjaus turvaa yhtenäisen ja vertailtavan viranomaistyön.

Lisätietoja:
Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja, elintarvike- ja ympäristöhygienian erikoiseläinlääkäri Kirsi Sario,

puh. 050 911 9117

www.sell.fi, muun muassa esite Eläinlääkärit - Joka päivä