Eläinlääkäripäiviltä: Ei-toivottu afrikkalainen sikarutto. Suomen tilanne ja uhat

Afrikkalaisen sikaruton (ASF) tilanne Suomen lähialueilla, erityisesti Virossa, on huonontunut huomattavasti kesän 2015 aikana.
Useiden satojen villisikojen lisäksi myös kesysikoja on sairastunut, ja tauti on levinnyt nopeasti uusille alueille. Tauti on sioille tappava, mutta se ei tartu ihmiseen. Suomessa afrikkalaista sikaruttoa ei ole koskaan todettu.

Ihmisten toiminta on avainasemassa taudin leviämisessä. Tautia voivat levittää esimerkiksi sikojen kuljetukset tai virusta sisältävän ruokajätteen tai rehun syöttö sioille. Myös villisiat voivat suoraan tartuttaa kotisikoja, jollei tautisuojaus ole kunnossa. 

Taudin leviäminen Suomeen aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita sikatiloille ja koko lihateollisuudelle eläinten hävittämisen, tilojen saneerauksen, tuotantoketjun häiriintymisen sekä kansainvälisen kaupan pysähtymisen vuoksi. Yhden taudinpurkauksen keskimääräiseksi hinnaksi on arvioitu noin 10 miljoonaa euroa, vaikkakin vaihtelu voi olla hyvin suurta.

ASF-virus ei tuhoudu matalissa ruuanvalmistuslämpötiloissa ja pystyy siksi leviämään myös muun muassa savustetun tai ilmakuivatun lihatuotteen mukana. Myöskään pakastus ei tuhoa virusta. Tämän takia alueilta, joilla ASF-tautia esiintyy, ei saa tuoda Suomeen sian tai villisian lihaa, mukaan lukien kokonaiset ruhot, eikä niistä valmistettuja elintarvikkeita. Evira suosittelee, ettei Suomeen tuoda villisianlihaa eikä siitä valmistettuja elintarvikkeita Baltian maista ja Puolasta. Myös villisianmetsästysmatkoja Baltian maihin ja Puolaan olisi syytä välttää.

Eläinlääkäreillä on keskeinen rooli afrikkalaisen sikaruton torjunnassa. Taudin varhaisen havaitsemisen lisäksi tartunnan hävittämistoimet ja turvallisten elintarvikkeiden tuotannon valvonta ovat eläinlääkärien käsissä. Eläinten helposti leviävien virustautien varalta ylläpidetään eläinlääkärien valmiusjärjestelmää. Afrikkalaisen sikaruton varalta on myös järjestetty useita valmiusharjoituksia, viimeisin niistä lokakuun lopussa. 

Ripeä oireiden tunnistaminen, niistä ilmoittaminen sekä näytteenotto sikatiloilla ja kuolleena löydetyistä villisioista ovat ensimmäisiä ja kriittisen tärkeitä taudintorjuntatoimia. Nopeat toimet ovat tarpeen, ettei tauti Suomeen saapuessaan ehtisi levitä laajalle suomalaisessa sianlihan tuotantoketjussa.

Lisätietoja:

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, ylitarkastaja, ELL Miia Kauremaa, puh. 0400 318 510

www.evira.fi, hae hakusanalla Älä tuo afrikkalaista sikaruttoa Suomeen