Eläinlääkäriliitto: Ympäristöterveydenhuolto siirrettävä osaksi maakuntahallintoa sote- ja pelastuspalveluiden kanssa

Ympäristöterveydenhuolto vastaa ruuan tuotantoketjujen turvallisuudesta sekä ehkäisee ja poistaa ihmisille ja eläimille koituvia terveyshaittoja. Parhaiten tämä hoidettaisiin tulevaisuudessa niin, että ympäristöterveydenhuolto olisi osa maakuntahallintoa sote- ja pelastuspalveluiden kanssa, Suomen Eläinlääkäriliitto katsoo.

Ympäristöterveydenhuolto on osa perusterveydenhuoltoa ja kansanterveystyötä. Ympäristöterveydenhuollon vastuulla on huolehtia alueillaan turvallisista ruuan tuotantoketjuista aina pelloilta pöytään saakka. Ympäristöterveydenhuollossa myös ehkäistään ihmisten ja eläinten yhteisiä taudinaiheuttajia, torjutaan antibioottiresistenssiä ja poistetaan elinympäristöstä ihmisille sekä eläimille aiheutuvia terveyshaittoja. Myös sisäilman terveyshaitat ovat vakavia ihmisten terveyttä uhkaavia tekijöitä, joita ympäristöterveydenhuolto arvioi ja pyrkii torjumaan.

”Ihmisten kokonaisvaltaisesta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehditaan kustannustehokkaimmin, kun ympäristöterveydenhuolto liitetään sote- ja pelastuspalveluiden kanssa tulevaan maakuntahallintoon. Näin kaikki ihmisten terveydestä vastuussa olevat toimijat ovat samassa hallintorakenteessa turvaten yhdessä ihmisten hyvinvoinnin”, Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Katri Kiviniemi sanoo.

Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä osana maakuntahallintoa on hyviä kokemuksia ihmisten kokonaisterveyden näkökulmasta. Osana Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Siunsotea ympäristöterveydenhuolto järjestettiin maakunnallisesti yhdessä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen kanssa.

”Hyödyt ovat olleet kiistattomia ja yhteistyö sujuvaa muun muassa ihmisten ja eläinten yhteisten infektiotautien torjunnan, varautumisen, häiriötilanteiden hoitamisen sekä terveydensuojeluvalvonnan osalta”, Kiviniemi jatkaa.

Ympäristöterveyden kokonaisuuteen sisältyvät elintarvikevalvonta, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta, kotieläinten eläinlääkintä, ihmisten terveydensuojelu sekä tupakkalain valvonta. Nykyisellään Manner-Suomessa on 62 ympäristöterveydenhuollon aluetta, ja toiminta on laissa asetettu kunnan järjestettäväksi toiminnoksi. 

Sosiaali- ja terveystoimi, pelastuslaitos ja ympäristöterveydenhuolto toimivat usein samalla maantieteellisellä rajauksella terveyden edistämiseksi, mikä puoltaa yhteistä hallintoa. Myös terveydellisten häiriötilanteiden vakauttamisessa on ensisijaisen tärkeää, että asiaa selvittävien yksiköiden johto istuu saman pöydän ääressä.

”Toivon, että maan hallituksella on nyt hallitusohjelman perusteella tehtyjen selvitysten jälkeen rohkeutta tehdä linjaus ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin puolesta ja siirtää ympäristöterveydenhuolto osaksi maakuntahallintoa”, Kiviniemi päättää.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Katri Kiviniemi, puh. 050 911 9117

www.sell.fi