Eläinlääkäriliiton eläinten hyvinvointipalkinto edistykselliselle uuden sukupolven sikatilalle: Paijan tila Urjalassa

Täysin uudella tavalla suunnitellussa ja rakennetussa sikalassa on kiinnitetty erityisesti huomiota sikojen ja työntekijöiden hyvinvointiin. Ratkaisuja on etsitty muun muassa sisäilman laatuun, sikojen välisten tappeluiden vähentämiseen, ruokinnan järjestelyihin, virikkeisiin ja sikojen käytettävissä olevan tilan määrään ja työskentelyolosuhteiden toimivuuteen. Paijan tilalla on noin 700 lihasikaa. Tilan ja tilateurastamon omistavat urjalalaiset Henna ja Juha Paija.

Kattokorkeudeltaan seitsenmetrinen, hyvän sisäilman mahdollistava tila, olkikuivitus, sopiva ryhmäkoko (30-40), koko elämänsä samassa ryhmässä elävät porsaat, karsinatilaa liki kaksinkertaisesti lainsäädännön minimivaatimukseen nähden, ulkoilumahdollisuus lämpimään vuodenaikaan, teurastus tilan omassa teurastamossa ilman pitkää kuljetusta ja motivoituneet nuoren polven omistajat antavat mahdollisuuden eläinten ja tuottajien hyvinvointiin.

”Tilan isäntäväki on huomioinut hienolla tavalla sikojen hyvinvoinnin ja tehnyt rakennusratkaisut sitä kunnioittaen. Myös sikalan työskentelyolosuhteet on suunniteltu pohtien koko elin- ja työkaarta. Se on tärkeää, koska eläinten hoitajien jaksaminen pitkällä aikajänteellä on ehto eläinten hyvinvoinnille. Sikalan tilaratkaisuilla ja käytännöillä ehkäistään menestyksekkäästi sikojen tappeluita ja hännänpurentaa”, sanoo Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti.

Sikalassa on jatkuva ruokinta. Ruokinta-alue on suorakaiteen muotoisen karsinan toisessa päässä muuta karsinaa hieman korkeammalla. Ruokinta-alue on erotettu muusta karsinasta väliseinällä, jonka kummallakin sivulla on kulkuaukko. Jatkuva ruokinta ja toimintojen sijoittelu näin antaa eläimille mahdollisuuden väistää toisiaan, mikä vähentää kiistoja. Eläimille annettava kivennäisen raaka-aine tulee ulkomailta, ja muutoin rehu on kotimaista: omaa viljaa ja härkäpapua sekä lisänä tilalle räätälöity soijaton täydennysrehu.

Ruokinta-alueella on ritilälattia, muuten karsinan lattia on kiinteä. Sikalassa on runsas olkikuivitus, mikä antaa eläimille mahdollisuuden lajityypilliseen tonkimiseen. Karsinan toisessa päässä on sikojen vessa-alue, joka on kuivittamaton ja jossa ei ole lattialämmitystä kuten muussa karsinassa. Ulosteet on helppo siivota koneellisesti, tilat ja ovien sijainti on suunniteltu juuri tätä varten. Sioilla on ulkoilumahdollisuus lämpimään vuodenaikaan, jolloin väljyyskin lisääntyy. Ulkoalueella on uusimmat eläintautisäädökset täyttävä kaksoisaita ja myös ulkoalue on suunniteltu siivottavaksi koneellisesti.

Siat ovat karsinoissa 30-40 sian ryhmissä. Välitysporsaat tulevat ryhminä kahdesta vapaaporsitussikalasta. Ryhmät ovat eläneet yhdessä lähes syntymästään saakka eikä niitä sekoitella tilalla. Näillä käytännöillä – ryhmät, virikkeet, ruokintajärjestelyt – ehkäistään menestyksekkäästi sikojen stressiä.

Sikalan ilmanlaatu on erinomainen. Lattialämmitys, avattavat seinät ja ikkunaluukut eli ns. kennoikkunat sekä katon ikkunaluukut, ns. valoharja antavat mahdollisuuden säätää sikalan ilmanvaihtoa sään mukaan siten, että ilma on aina raikas.

Korkean rakennuksen valvomosta on näkymä koko sikalaan, joten sikojen kokonaisvaltaisen tarkkailu on helppoa. Tarkkailuun käytetään päivittäin runsaasti aikaa, sen kerrotaankin olevan eniten aikaa vievä työ sikalassa. Sikojen sairastavuus Paijan tilalla on ollut hyvin vähäistä.

Noin puolivuotiaat siat teurastetaan omassa tilateurastamossa, johon on 200 metrin kuljetusmatka, mikä vähentää eläinten stressaantumista. Kerran viikossa teurastetaan yksi karsinallinen.

”Sikalaa suunniteltaessa on huolellisesti vertailtu erilaisia ratkaisuja ulkomailla ja Suomessa. Paijat ovat ennakkoluulottomasti kokeilleet asioita, joilla eläinten hyvinvointia voidaan lisätä, ja mahdollisiin ongelmiin on puututtu välittömästi”, toteaa Lahti. Sikala otettiin käyttöön keväällä 2018. Eläinlääkäriliitto kiittää hyvinvointipalkinnolla Paijan tilan ammattitaitoa, sitoutuneisuutta ja innovatiivista työtä kotimaisessa sianlihantuotannossa ja eläinten hyvinvoinnin parantamisessa.

Suomen Eläinlääkäriliiton neljäs eläinten hyvinvointipalkinto myönnettiin valtakunnallisilla Eläinlääkäripäivillä Helsingissä 28. marraskuuta. Palkinnon saajia ehdottivat Eläinlääkäriliiton jäsenet ja liiton eläinsuojeluvaliokunta tutustui tilaan ja valmisteli ehdotuksen liiton hallitukselle. Palkinnolla kannustetaan eläinten parissa työskenteleviä entistä parempaan eläinten hyvinvoinnista huolehtimiseen. Palkintorahat 3 000 euroa lahjoitti Suomen Messusäätiö.

Lisätietoja: 
Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti, puh. 050 911 9117

Paijan Pihattopossu ja Paijan tila, Henna ja Juha Paija, sähköposti: info (at)p paijantilateurastamo.fi,  www.paijantilateurastamo.fi

Eläinlääkäripäivät 28.-30.11.2018 järjestää Suomen Eläinlääkäriliitto ry konsulttinaan omistamansa koulutus- ja konsultointiyritys Fennovet Oy. Suomen Eläinlääkäriliitto ry: www.sell.fi & Eläinlääkäripäivät

www.elainlaakaripaivat.fi