Eläinlääkäriliiton aluevaalitavoitteet

Suomen ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022 maamme 21 hyvinvointialueella. Helsingissä vaaleja ei pidetä. 
 
Eläinlääkäriliiton aluevaalitavoitteissa painotetaan näitä asioita:
 
1. Uudistuksen synergiaedut tulee hyödyntää laaja-alaisesti
 
Ympäristöterveydenhuolto on kiinteä osa kansanterveystyötä. Sen tarkoituksena on suojella asukkaita terveyshaitoilta. 
Ihmisten ja eläinten kokonaisvaltaisesta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehditaan kustannustehokkaimmin, kun ympäristöterveydenhuolto liitetään sote- ja pelastuspalveluiden kanssa hyvinvointialueille.
 
Nykyistä suuremmat järjestäjäorganisaatiot mahdollistavat toimintojen kehittämisen uusin tavoin ja nämä mahdollisuudet tulee hyödyntää.
 
2. Alueilla tulee valmistautua ympäristöterveydenhuollon siirtymiseen ajoissa
 
Ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirron hyvinvointialueille on suunniteltu toteutuvan vuonna 2026. Joillakin alueilla ympäristöterveydenhuolto siirtyy hyvinvointialueille jo vuoden 2023 alustaja näillä alueilla tulee ympäristöterveydenhuolto pitää heti tiiviisti mukana valmistelussa. Myös muilla alueilla tulee ympäristöterveydenhuollon siirtoon vuonna 2026 valmistautua ajoissa ja viimeistään heti, kun päätös siirrosta on tehty.
 
3. Hyvinvointialueiden toimintoja on organisoitava tehokkaiksi
 
Jos ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirto hyvinvointialueille toteutuu täysimääräisenä vuonna 2026, hyvinvointialueet järjestänevät eläinlääkäripalvelua tuotanto- ja lemmikkieläimille osana kokonaisuutta. Siihen kuuluvat myös eläintautien ja eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien torjunta, elintarvikkeiden turvallisuuden varmistaminen, eläinsuojelu sekä kiireellinen eläinlääkärinapu kaikille eläinlajeille ympäri vuorokauden. Nykyiseen tapaan eläinlääkäripalvelujen saatavuus tulee varmistaa tekemällä tiivistä yhteistyötä yksityisten eläinlääkintäpalvelujen tarjoajien kanssa eläinlääkintähuollon järjestelyissä.
 
Eläinlääkärien työhyvinvointia ja toimivaa eläinlääkintähuoltoa tulee tukea huolehtimalla resurssien riittävyydestä, mahdollistamalla valvontaeläinlääkärien parityöskentely, edistämällä yhteisvastaanottojen syntymistä ja turvaamalla eläinlääkäreille riittävä lepo. Erityisesti tulee huomioida eri henkilökuntaryhmien tehtävänjako, jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta. Henkilökunta tulee pitää tiiviisti mukana valmistelussa.