Ei loisia tuontikoirien ja matkustelevien koirien tuliaisina, kiitos!

Ajankohtainen haaste ovat vektorien, kuten hyttysten, välittämät loiset. Ajatus, että hyttynen ei olekaan vain kiusa, vaan se voisi kantaa ihmisiin ja koiriin tarttuvia loismadon toukkamuotoja, ei ole kaukaa haettu. Vastikään julkaistiin ensimmäinen tapausselostus todennäköisesti Suomessa saadusta Dirofilaria repens -tartunnasta suomalaisnaisella.

Hyttysenpistosta loistartunta

Tuoreessa suomalais-virolaisessa yhteistyössä tehdyssä kyselytutkimuksessa selvitettiin (Tiškina & Jokelainen), miten suuri osuus eläinlääkäreistä näki vektorien, esimerkiksi hyttysten, välittämiä loistartuntoja koirilla Pohjoismaiden ja Baltian alueella vuonna 2016. Pohjoismaissa tällaisia loisia oli todettu suurimmaksi osaksi tuontikoirilla tai matkustelevilla koirilla. Baltian maissa eläinlääkärit taas raportoivat yleisesti kotoperäisiä tartuntoja.

Dirofilaria repens on hyttysten välityksellä tarttuva loismato, joka tarttuu koirien lisäksi myös ihmisiin. Dirofilaria repens -tartuntoja on todettu koirilla esimerkiksi Virossa. Baltian maissa lähes joka neljäs kyselytutkimukseen osallistunut eläinlääkäri raportoi nähneensä vähintään yhden kotoperäisen Dirofilaria repens -tartunnan koiralla vuoden 2016 aikana. Vastikään julkaistiin ensimmäinen tapausselostus todennäköisesti Suomessa saadusta Dirofilaria repens -tartunnasta suomalaisnaisella. Käsivarteen ihon alle asettunut loismato poistettiin kirurgisesti.

Tilanne muuttuu

Euroopan loistilanne muuttuu niin nopeasti, että loisten esiintymiskartoissa voi olla vanhaa tietoa jo raporttien julkaisuhetkellä. Ihmisten ja eläinten liikkuvuus ja maailmanlaajuiset ruokamarkkinat tuovat uusia loishaasteita Suomeenkin. Ilmastonmuutos voi luoda sopivat edellytykset joidenkin uusien loisten kotoutumiselle myös tänne pohjoiseen.

Tuontikoirat ja matkustelevat koirat voivat kantaa loistuliaisia

Lainsäädännön perusteella vastustetaan vain yhden loislajin saapumista koirien mukana Suomeen. Jos koira käy maassa, jossa on todettu myyräekinokokkia, sille pitää antaa tarkkojen ohjeiden mukaisesti ekinokokkihäätölääkitys.

Myyräekinokokin vastustus on tärkeää, koska se tarttuu myös ihmisiin, ja aiheuttaa esiintymisalueillaan suuren tautitaakan. Myyräekinokokin esiintymisalueilla suositellaan, että kaikki koirat, jotka voivat päästä jahtaamaan jyrsijöitä, saavat ekinokokkihäätölääkityksen neljän viikon välein. Suomessa myyräekinokokkia ei ole todettu.

Tuliaisriskistä olisi reilua puhua molempiin suuntiin. Myös meillä esiintyvien loisten vientiä toisiin maihin olisi syytä välttää. Meillä esiintyy esimerkiksi hirviekinokokkia, joka sekin tarttuu ihmisiin.

Matkustelevan koiran omistajan kannattaa keskustella oman eläinlääkärin kanssa loisasioista hyvissä ajoin, jo mahdollista matkaa pohdittaessa.

Lisätietoa:
Eläinlääketieteen tohtori ja zoonoosiparasitologian dosentti Pikka Jokelainen, puh. 050 4050 465, pikka.jokelainen (miuku) helsinki.fi

Jokelainen on eläinlääketieteen tohtori ja zoonoosiparasitologian dosentti, jonka tutkimusinnostuksena ovat sekä ihmisiin että eläimiin tarttuvat loiset, etenkin toksoplasma. Hän tutkii ihmisten ja eläinten loistartuntoja Tanskassa (Statens Serum Institut), Virossa (Viron maatalousyliopisto) ja Suomessa (Helsingin yliopisto).

www.elainlaakaripaivat.fi 

Eläinlääkäripäivät on alan suurin kotimainen vuotuinen täydennyskoulutustapahtuma, joka kokoaa noin tuhat eläinlääkäriä Suomessa laillistetuista noin 2700 eläinlääkäristä, lisäksi alan opiskelijoita, apteekkiväkeä ja eläintenhoitajia. Päivät järjestää Suomen Eläinlääkäriliitto apunaan omistamansa konsulttiyhtiö Fennovet Oy.

Tuoretta asiantuntijatietoa aiheesta:

Evira: Usein kysyttyä ekinokokkilääkityksestä (haku auttaa verkkosivulla)
https://www.evira.fi/elaimet/tuonti-ja-vienti/eu-jasenmaat-norja-ja-svei...

Pietikäinen R, Nordling S, Jokiranta S, Saari S, Heikkinen P, Gardiner C, Kerttula AM, Kantanen T, Nikanorova A, Laaksonen S, Lavikainen A, Oksanen A.
 

Dirofilaria repens transmission in southeastern Finland.

Parasit Vectors. 2017 Nov 10;10(1):561. doi: 10.1186/s13071-017-2499-4.

Tiškina V, Jokelainen P.

Vector-borne parasitic infections in dogs in the Baltic and Nordic countries: A questionnaire study to veterinarians on canine babesiosis and infections with Dirofilaria immitis and Dirofilaria repens.

Vet Parasitol. 2017 Sep 15;244:7-11. doi: 10.1016/j.vetpar.2017.07.012.

Jokelainen P, Mõtsküla PF, Heikkinen P, Ülevaino E, Oksanen A, Lassen B.

Dirofilaria repens Microfilaremia in Three Dogs in Estonia.

Vector Borne Zoonotic Dis. 2016 Feb;16(2):136-8. doi: 10.1089/vbz.2015.1833.