Akava: Lakimuutos maalittamisen kriminalisoimiseksi laitettava vireille

Akava esittää hallitukselle maalittamisen kriminalisointia koskevan lakimuutoksen laittamista vireille pian.

Maalittamisella tarkoitetaan järjestelmällistä toimintaa, jolla pyritään vaientamaan ihmisiä tai vaikuttamaan heidän toimintaansa esimerkiksi uhkailemalla tai levittämällä heidän yksityisluontoisia tietojaan internetissä.

Lue lisää Akavan sivuilta

Eläinlääkäriliitto tuomitsi maalittamisen helmikuussa 2021