Akava esittää työturvallisuuslain kokonaisuudistusta

Akava esittää työturvallisuuslain kokonaisuudistusta työn psykososiaalisen kuormituksen hallitsemiseksi ja työsuojelun parantamiseksi.

Akava painottaa, että laissa pitää säätää täsmällisesti psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisystä ja työsuojelullisista oikeuksista ja velvollisuuksista. Työsuojelun yhteistoiminta pitää Akavan mielestä siirtää osaksi työturvallisuuslakia.

"Akava Works -kyselyn mukaan 46 prosenttia akavalaisista palkansaajista kokee työuupumuksen suureksi tai melko suureksi riskiksi työssään. Luku on hätkähdyttävä. Esitämme, että työturvallisuuslain uudistuksessa täsmennetään sääntelyä psykososiaalisesta kuormituksesta, sen ennaltaehkäisystä, arvioinnista, mittaamisesta ja seurannasta. Lainsäädännön pitää olla kattavaa, ajantasaista ja velvoittavaa psykososiaalisen kuormituksen hallinnan osalta", toteaa Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto.

"Työsuojelun yhteistoiminnan sääntelyn siirto työturvallisuuslakiin vahvistaisi työsuojelun yhteistoimintaa ja selkeyttäisi lain soveltamista työpaikoilla. Työtapaturma- ja ammattitautilakiin pitää lisätä säännökset jatkuvasta, haitallisesta ja terveyttä vaarantavasta psykososiaalisesta kuormituksesta ja työuupumuksesta", Murto jatkaa.

"Työhön sidonnaisuus on lisääntynyt digitaalisten välineiden takia ja jatkuvasti tavoitettavissa oleminen kuormittaa. Tämä merkitsee uudenlaisen työsuojelun tarvetta. Mielestämme laissa pitää täsmentää työntekijän oikeutta irtautua työtehtävistä ja olla digitaalisesti tavoittamattomissa työajan ulkopuolella. Lisäksi työssä matkustavien työntekijöiden palautuminen ja riittävä lepoaika on turvattava lainsäädännössä paremmin", Murto korostaa.

"Henkisellä hyvinvoinnilla on suuri merkitys työn tuottavuudelle, sairauspoissaoloille ja työkyvyttömyyskustannuksille. Työpaikan työsuojeluorganisaatio on olennainen toimija, joka tuo työntekijöiden henkisen hyvinvoinnin tukemisen arjen toimintaan ja johtamiseen työpaikoilla. Ylemmille toimihenkilöille pitää saada lain tasolla oikeus valita heitä edustava työsuojeluvaltuutettu riittävän työsuojelun varmistamiseksi. Lisäksi työsuojelun valvonnassa on otettava vahvemmin huomioon työn psykososiaalinen kuormitus", Murto sanoo.

Lue koko tiedote

Työhyvinvoinnilla työllisyyttä

Akava liittoineen aloitti lokakuussa Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hankkeen, jolla tuodaan esille työkyvyttömyyden kustannuksia ja vaikutuksia yhteiskuntaan ja yksilöille sekä esitetään konkreettisia ratkaisuja työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseksi.

Mukana ovat Aalto-yliopisto, Eläketurvakeskus, Kela, Keva, Mieli ry, Sitra, THL ja Työterveyslaitos. Hanke jatkuu vuoden 2022 helmikuuhun.

Lue lisää hankkeesta