Akava: Ehdotettu liikesalaisuuslaki kaventaisi liikaa työntekijöiden perusoikeuksia

Akava katsoo, että työ- ja elinkeinoministeriön johtaman työryhmän valmistelema ehdotus uudeksi liikesalaisuuslaiksi on liian epäselvä ja tulkinnanvarainen. Uudella lailla toimeenpannaan Suomessa Euroopan unionin direktiivi liikesalaisuuksien suojasta. Palkansaajakeskusjärjestöt jättivät työryhmän mietintöön eriävän mielipiteen.

"Akavan mielestä esitystä on korjattava siltä osin, kun on kyse työntekijöiden ja työnantajien väliseen salassapitoon liittyvistä rajoituksista, jotka liittyvät työntekijöiden sananvapauteen ja ammatillisen järjestäytymisen vapauteen. Esitys kaventaisi työntekijöiden perusoikeuksia tavoilla, joita direktiivin implementointi ei edellytä", toteaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Suomen Eläinlääkäriliitto kuuluu Akavaan.

Lue lisää Akavan sivuilta tästä

Akava teki keväällä 2017 selvityksen työntekijöiden salassapitoehtojen ja -sopimusten yleisyydestä.
Selvityksen tuloksiin voit tutustua täällä.