Afrikkalaisen sikaruton leviämisriski Suomeen otettava vakavasti

- yksittäisten matkustajien lihatuotteiden laiton tuonti itärajan yli huolestuttaa 

Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry on yhdessä liha-alan ja muiden sikojen alkutuotannossa toimivien tahojen kanssa huolissaan Afrikkalaisen sikaruton etenemisestä Venäjällä ja viruksen kulkeutumisesta itärajan yli Suomeen.

Venäjän paheneva Afrikkalaisen sikaruton tilanne on nostanut valmiutta kaikissa naapurimaissa. Myös Suomessa ollaan ryhdytty ennaltaehkäiseviin toimeen sekä viranomaisten että elinkeinon voimin. Evirassa tehdyssä ASF:n riskiprofiilissa on Kaakkois-Suomen vilkas rajaliikenne ja mahdollinen lihatuotteiden laiton tuominen Venäjältä Suomeen nostettu yhdeksi merkittäväksi väyläksi viruksen tulolle Suomeen. Villisikojen liikehdintä itärajan pinnassa ja metsästysmatkailu ovat myös riskitekijöitä viruksen kulkeutumiselle Suomeen. Lisäksi viruksen välillisinä levittäjinä voivat toimia itäeuroopasta tulevat maataloustyöntekijät.

Kaikkia Venäjältä tulevia matkailijoita kehotetaan huomioimaan, että lihan ja lihatuotteiden tuonti
Venäjältä Suomeen on kielletty. Lisäksi on muistettava että Suomessa ruokajätteen syöttö sioille,
myös lemmikkinä pidettäville mikro- ja minisioille, on kielletty.

Tuottajia, eläinlääkäreitä ja sidosryhmiä on informoitu aktiivisesti lisääntyneestä riskistä sekä Eviran
että ETT ry:n toimesta. Sianlihatuottajia on myös informoitu Suomen Sikayrittäjien Tiedonvälityshankkeen
tuottajatilaisuuksissa eri puolella Suomea. Lappeenrannassa järjestettiin syksyllä nformaatiotilaisuus metsästäjille ja alueen sianlihantuottajille Afrikkalaisesta sikarutosta. Kaakkois-Suomessa tilat, joilla sikoja pidetään ulkona kuten luomutilat tai kotieläinpihat kuuluvat riskitiloihin, joissa on erityistä syytä valppauteen, koska kontaktit villisikoihin ovat mahdollisia.

Afrikkalainen sikarutto ( ASF) on yksi vakavimmista sikojen tarttuvista taudeista ja on erittäin hankalasti
hävitettävä.Tauti ei tartu ihmiseen mutta ihminen voi levittää tautia aiheuttavaa virusta tehokkaasti välillisesti omilla toimillaan. ASF-virus säilyy poikkeuksellisesti tartuntakykyisenä elimistön ulkopuolella ja mm. alhaisissa lämpötiloissa valmistetuissa lihatuotteissa, kuten salamityyppisissä makkaroissa. Virusta sisältävät ruokajätteet ja lihatuotteet ovat olleet suurin syy taudin leviämiseen Venäjälle ja Venäjällä Kaukasuksen alueelta pohjoiseen. Venäjälle on jo muodostunut alueita, joilta tautia ei saada enää hävitettyä ja taudin arvioidaan leviävän näiltä alueilta edelleen n. 200 km vuodessa. Venäjällä sianlihan tuotantorakenne on yksi tekijöistä, joka vaikeuttaa taudin saamista hallintaan; 70 % tuotannosta tapahtuu takapihasikaloissa. Myös erilainen toimintakulttuuri mm. ruokajätteen syöttö sioille edistää taudin leviämistä. Villisiat voivat myös toimia taudin levittäjinä.

Lisätietoja: www.evira.fi, www.ett.fi, www.oie.int

ETT ry, toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi, pirjo.kortesniemi@ett.fi, p. 040 591 5258