Tieteellisen kirjoittamisen kurssi Duodecimissa 27.-28.11., Helsinki

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim järjestää maksullisen Tieteellisen kirjoittamisen koulutuksen 27.-18. marraskuuta 2017. Myös eläinlääkärit voivat osallistua, kerrottiin Duodecimista. Kohderyhmää ovat tohtorikoulutettavat ja muut tutkimustyötä tekevät lääkärit.

Kurssin tavoitteena on auttaa osallistujaa kiteyttämään oman tutkimuksensa sanomaa sekä kirjoittamaan ymmärrettävästi ja lukijalähtöisesti. Suomen kielellä toteutetulla kurssilla harjoitellaan selkeiden ja johdonmukaisten tekstien kirjoittamista sekä tutustutaan erilaisiin kirjoittamista ja tekstin hiomista helpottaviin menetelmiin.

Ilmoittautuminen viimeistään 13. marraskuuta, lue lisää kurssista Duodecimin sivuilta.

Kevään 2018 lopuksi järjestettäneen seuraavaa kurssi, tieto ei ole vielä varma.