EU/ETA-jäsenvaltioissa valmistuneiden eläinlääkäreiden pätevöitymiskoulutus

Eläinlääkintähuollosta annetun asetuksen mukaan kunnaneläinlääkäriltä, jonka virkaan kuuluu eläintautilain täytäntöönpanoon, elintarvikkeiden turvallisuuden tai eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyviä tehtäviä, on kunnan vaadittava, että hän osoittaa tutustuneensa Ruokaviraston hyväksymällä tavalla Suomen asianomaisen alan lainsäädäntöön.

EnviroVet toteuttaa maksullisen pätevöitymiskoulutuksen vuorovuosina Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kanssa Ruokaviraston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
Vuoden 2019 koulutuksen järjestää EnviroVet.

Koulutus kattaa eläinlääkintähuoltoon liittyvän lainsäädännön, ympäristöterveydenhuollon valvonnan tehtäväkentän ja eri viranomaisten roolit. Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaja osaa koulutuksen jälkeen soveltaa aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä käytännön valvontatyössä, ymmärtäen kansallisen lainsäädännön soveltamisen osana EU-lainsäädäntöä.

Syksyn koulutuksen sitova ilmoittautuminen päättyy 26. elokuuta ja koulutus alkaa 27.9.

Syksyn 2019 koulutuksen tiedot ovat täällä