Akavalaiset yrittäjät AKY: Pienyritysten johtaminen 15.1., dl 11.1. Helsinki

P-yritysten johtamisseminaari 15.1.2019
klo 15-17, Fennian pääkonttori, Kyllikinportti 2, Helsink
i

Mikä ihmeen P-yritys? P-yrityksellä tarkoitetaan pieniä yrityksiä. Tässä seminaarissa keskitytään pienten yritysten johtamiseen, resurssien hyödyntämiseen ja sitä kautta kasvuun. Yrittäjyys muuttuu ja johtamisella on entistä suurempi rooli yrityksen menestymisen kannalta.

Seminaarissa kuullaan kolme alustusta eri sektoreista katsottuna. Perttu Jämsén toimii Sitran asiantuntijana ja vetää työn muutokseen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä projekteja. Riku Salokannel seuraa työelämän muutosta ja vaikuttaa Suomen Ekonomien työmarkkinajohtajana. Markko Vaarnas on Boardman Grow:n hallituksen puheenjohtaja sekä kasvuyrittäjä ja kasvuyritysten sparraaja.

Tilaisuuden järjestävät AKY ja Suomen Yrittäjät. Suomen Eläinlääkäriliiton jäsenet voivat osallistua, koska liitto on AKY:n jäsen. 

Ohjelma:
Klo 14.30 kahvitarjoilu

Klo 15 Alustukset

Toimintaympäristön megatrendit ja vaikutus osaamisen kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Perttu Jämsén, asiantuntija Sitra

Työnantajana toimiminen. Riku Salokannel, työmarkkinajohtaja, Suomen Ekonomit

Hallituksen osaamisresurssien hyödyntäminen. Markko Vaarnas, Boardman Grow hallituksen puheenjohtaja

Ilmoittautuminen AKY:n sivulla