Tavoitteet tähtenä tuikkii

Eläinlääkäriliiton valtuuskunta linjasi liiton toimintaa marraskuun alussa. Yksimielisyys tulevaisuuden tavoitteista oli suorastaan hämmentävää. Ne tuikkivat edessämme kirkkaan iltatähden tavoin. Liiton perustehtävänä on jatkossakin jäsenneuvonta ja avustaminen mitä erilaisimmissa ammattiin liittyvissä pulmatilanteissa. Toimintamallien nykyistä tarkempi ohjeistaminen on tärkeää. 

Eläinlääkärin toimenkuvassa on kaikilla sektoreilla selvää muutospainetta. Ammattikuntamme arvot ovat muuttuneet. Joka hätään kykenevän yleismiehen tilalle on ilmestynyt terävä, parhaaseen lopputulokseen pyrkivä asiantuntija. Sirpaleiset toimenkuvat eivät meille sovi. Niistä ei selviä, kun ei osaa katsoa sormiensa lävitse. 

Tarinoita uupuneista kollegoista on jo tarpeeksi. Tehtävät pitää pystyä sovittamaan nykyistä paremmin perhe-elämään. Riittävä säännöllisyys ja vapaa-aika on turvattava, jos tehtäviin halutaan jatkossakin tekijöitä. Päivystysrasitusta pitää vähentää järjestelmää kehittämällä. Kollegojen välistä yhteistyötä pitää kehittää. Yksinäiset sudet ovat häviämässä tiimihengen tieltä. Työnantajien tulee sitoutua jatkokoulutukseen nykyistä paremmin.

Näistä syistä seutukunnallistamista pidettiin rattaina, joiden pukille pitäisi hypätä. Muuten voi tulla kuljetetuksi kuormassa minne muut haluavat. Luonnos uudeksi eläinlääkintähuoltolaiksi näyttäisi luovan hyvän pohjan järjestelmän kehittämiselle eläinlääkärien haluamaan suuntaan. Matkasubventioiden saaminen lakiin olisi äärimmäisen tärkeää, jotta palvelut voitaisiin jatkossa järjestää järkevästi. Lakia ei silti sovi jäädä odottelemaan, sillä ympäristöterveydenhuollon seudullistaminen on jo täydessä käynnissä. Yhtenäisyytemme on siksi tärkeää. Lyhytnäköisistä henkilökohtaisista eduista pitäisi pystyä luopumaan eläinlääkärien ja asiakkaiden kannalta toimivan paikallisen järjestelmän aikaan saamiseksi.

Strategisesti tärkeintä on perustaa alueellisia hygieenikko- tai valvontaeläinlääkärin virkoja mahdollisimman pian. Virkatehtävät tulisi siirtää heidän hoidettavakseen. Virkaeläinlääkärien myötä järjestelmän kehittämiseen saataisiin lisää resursseja. Myös jääviysongelma ja CAP-tukien valvontaan liittyvät pulmat voitaisiin ratkaista. Valtuuskuntahan katsoi praktikkoeläinlääkärien olevan jäävejä tähän tehtävään.

On ymmärrettävä, ettei eläinlääkintähuolto lähtökohtaisesti kunnallisia päättäjiä määräänsä enempää kiinnosta. Meidän on itse luotava sille poliittista merkitystä. Siihen on paljon keinoja. Lemmikit, elintarviketurvallisuus ja eläintaudit herättävät suuria tunteita. Niitä tulee hyödyntää. Jokaisen eläinlääkärin tulisi korostaa eläinlääkäri-titteliään erilaisia asiantuntijalausuntoja ja -haastatteluja antaessaan. Emme saa piiloutua ylijohtajuuden tai muun vastaavan anonymiteetin varjoon.

Suurin työ jää silti kentälle. Jokaisessa seutukunnassa tulee löytää keinot myydä eläinlääkäreiden yhteinen näkemys päättäjille. Paraikaa pohditaan, kuinka liitto voisi konsultoida paikallisia kollegoita työtehtävien uudelleen organisoinnissa. Liiton sijoitusomaisuuden tuottoja olisi järkevää käyttää tällaisissa strategisesti tärkeissä kehityshankkeissa. Kokonaisselvitys eläinlääkärien merkityksestä kuntataloudelle voisi olla hyvä moukari päättäjien pehmittämiseen.

Eläinlääkäreiden vahvuus ympäristöterveysvalvonnan tehtävissä perustuu pitkälti lääketieteelliseen pohjakoulutukseen, kykyyn puhua lääkärien kanssa samaa kieltä ja epidemiologiseen ymmärrykseen. Elintarvikeketjun laaja tuntemus luo pätevyyttä, jota ei muilta ammattikunnilta löydy. Meille lienee siis edullisinta pyrkiä lisäämään entisestään yhteyksiä kansanterveystyöhön. Tästä syystä palvelurakenneuudistuksen tuomat mahdollisuudet kannattaa pitää mielessä. Nyt perustettaviin alueellisiin yksiköihin ei kannata lukkiutua.

Yksityispraktikoiden saaminen mukaan paikallisiin järjestelmiin olisi hedelmällistä. Toimivia ratkaisuja voi kehittää vaikkapa Turun mallin pohjalta. Yksityissektorin pelisääntöjen hiominen niin työntekijää kuin yrittäjääkin parhaiten palveleviksi on tärkeää. Oikeudenmukaiseen riskien jakoon ja muihin pelisääntöihin yhteistyössä toimivien yrittäjien välillä tulee kiinnittää huomiota.

Tässäpä tähtiä seurattavaksi.

Tuomas Herva
valtuuskunnan puheenjohtaja