Reikä vedessä

Korkeasti koulutettu ammattilainen kohtaa lukemattomia haasteita ja ristiriitatilanteita päivittäistä sumaa purkaessaan. Koulutuksessa saadut taidot eivät enää riitä oman sorvin hoitamiseen, vaan uusia taitoja ja tietoja on hankittava taukoamatta. Samaan aikaan pitäisi osata ja ehtiä taktikoida, miten työt jakautuvat tekijöiden ja organisaatioiden kesken ja keksiä keinoja saada lisää työn jakajia. Päivän henki on, että oman työn hoitamiseen eivät oman alan taidot tahdo riittää.

Koulutettu ammattilainen on - tai ainakin olisi syytä olla - tietoinen omasta arvostaan. Mitä selkeämpi käsitys omasta osaamisesta ja omasta roolista suhteessa muihin tahoihin on, sitä helpompi se on viestiä neuvottelukumppaneille. Oman aseman selkeys helpottaa myös neuvotteluihin valmistautumista. Esimerkiksi eläinlääketieteen opetukseen liittyvien voimavarakoitosten suuri hyöty voisi olla neuvottelu- ja vuorovaikutustaitojen koettelussa ja kehittymisessä. Hankalista tilanteista kannattaa ottaa kaikki irti, vaikka niihin palaaminen ei olekaan hauskaa sinänsä. Ylipäänsä pienen ja suuren mittakaavan neuvotteluissa kannattaa välttää julistautumista korvaamattomaksi, koska yksisilmäiset, niin sanotut lopulliset ratkaisut, ovat huonoja pelikortteja neuvottelutilanteissa. Pelissä pärjää, kun on rinta rottingilla ja istunta vinossa takataskun monien vaihtoehtoisten lähestymistapojen vuoksi.

Vuoden eläinlääkäri 2005 on valittu, kukitettu ja juhlittu. Taustat valinnalle kerrotaan alkaen sivulta 247. Kunnaneläinlääkärin toimessa on muuttunut liuta asioita yhden miehen työiän aikana. Suuren yleisön mielikuvissa ja opiskelijoiden haaveissa kunnaneläinlääkärillä on edelleen hyvä kaiku. Suuri yleisö on useimmiten autuaan tietämätön kunnaneläinlääkärin monista osaamisalueista, päivystysvelvollisuuksista, kahtiajakoisesta roolista hoitajana ja valvojana sekä palkkansa tienaajana. Työantajakin saattaa kuulua autuaan tietämättömien joukkoon työn kokonaiskuvasta; silti nykypäivänä korvaamattomaksi julistautuminen saattaa sahata omaa oksaa. Miksipä kukaan muu kantaisi vastuuta sijaisten hankkimisesta tai vastuiden jakamisesta, jos tekijä haluaakin olla korvaamaton?

Yksityispraktikon tai valtiolta palkkansa saavan tutkijan saralla on niin ikään hyötyä monitaitoisuudesta ja takataskun monipuolisista neuvotteluvalteista. Pelkkä ammatin sisällön osaaminen ei riitä, kun on hoidettava eläinten omistajat, yrityksen henkilöstöhallinto ja taloussuunnittelu muiden puhteiden muassa. Tutkimuspuolella harmaita hiuksia saa muun muassa aikaan palkkauudistus, joka herättää kysymyksen työn varsinaisesta tavoitteesta. Näilläkin saroilla silkka korvaamattomuus on aika joustamaton neuvottelu- ja suunnitteluväline.

Vapaa-ajallakin korvaamattomuus saattaa aiheuttaa stressiä ja ilottomia tilanteita. Omaa korvaamattomuuttaan voi testata hyvin juuri kesäaikaan. Tarkoitukseen sopii mainiosti järven tai meren ranta, ja myös sisätiloissa olevat vedet ovat käyttökelpoisia. Työnnetään sormi tai tutummin koko käsi veden pinnan alle ja nostetaan hetken kuluttua pois. Jos veteen jää reikä, testin tulos oli positiivinen. Silloin yllä olevan voi jättää omaan arvoonsa.

Anna Parkkari
tiedottaja ja toimitussihteeri, FM