Yhteiset tavoitteet edellyttävät sananvapautta

Suomen Eläinlääkärilehti – Finsk Veterinärtidskrift täytti viime vuonna ansiokkaasti 110 vuotta. Pienen ammattikunnan pitkälti talkootyönä tekemä lehti on ollut monelle liiton jäsenelle ainoa jatkuva yhteys Suomen Eläinlääkäriliittoon. Juhlavuoden kunniaksi toimitusneuvosto suunnitteli eläinten hyvinvoinnin teeman ympärille juhlanumeron, minkä ulkoasukin poikkesi normaalista juhlavampana. Lehti järjesti myös yleisölle avoimen juhlaseminaarin, missä tuotiin esille eläinlääkäreiden arkityötä eläinten hyvinvoinnin parissa. Sekä juhlanumero että seminaari saivat paljon kiitosta yleisöltä ja lukijoilta.

Edellisenä vuonna toteutettiin lukijatutkimus ja lukijat arvioivat Suomen Eläinlääkärilehden. Yleisesti he olivat hyvin tyytyväisiä lehteen. Tutkimuksen mukaan eläinlääkärit kokivat sen tärkeimmäksi alan ammatillisen tiedon välittäjänä. 72 prosenttia vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”lehti seuraa hyvin alan kehitystä” kanssa. Ulkoasua lähes kaikki pitivät selkeänä ja hyvätasoisena.

Myös me lehden tekijät olemme kokeneet kautta vuosien tekevämme arvokasta työtä, olemme halunneet tehdä lehteä parhaalla mahdollisella tavalla niillä voimavaroilla, mitä kustantaja eli Suomen Eläinlääkäriliitto on lehdelle varannut. Lisäksi lehdellä on resursseja, joiden olemassaoloa on vaikeampi hahmottaa. Sisäsivuilla Suomen Eläinlääkärilehti kiittää kaikkia niitä, jotka ovat edistäneet lehden julkaisemista. Vuosien varrella on tehty mittaamaton määrä talkootyötä tai nimellistä korvausta vastaan, kun lehteen on kirjoitettu korkeatasoisia tieteellisesti tarkistettuja artikkeleita. Kaikki artikkelien tarkistajat ovat kautta aikojen antaneet kukin arvokkaan panoksensa lehden sisällön kehittämiseksi.

Suomen Eläinlääkäriliitto on jatkuvien haasteiden edessä, kun eläinlääkäreiden tehtäviä muokataan uusiin puitteisiin. Eläinlääkäripalvelujen turvaaminen maan eri osissa, missä elinkeinorakenne eroaa, ei ole yksinkertaista. Työvoiman vuokrauksesta ja yksityisen palvelutarjonnassa on haettu ratkaisua. Kunnissa, valtiolla ja yksityisessä liike-elämässä käydään erilaisia kehityskeskusteluja. Kuntien taloudellisia toimintamahdollisuuksia ja kuntien palvelutarjonnan tulevaisuutta pohditaan kiivaasti. EU asettaa valtiolle paineita toteuttaa unionin tehtäviä. Yksityinen liike-elämä painii verotuksen, pääomien sekä työvoiman kannattavuuden ja saatavuuden kanssa. Eläinlääkäreitä toimii kaikilla aloilla ja liitto yrittää ajaa ammattikunnan etuja joka sektorilla.
Liiton tarkoitus on olla yhdyssiteenä liiton jäsenten kesken sekä edistää eläinlääkärikunnan yhteisiä pyrkimyksiä. Nykytilanteessa on todella tarpeen miettiä, mikä on jäsenille yhteistä. Liian paljon puhutaan hajottavista ja erottavista tekijöistä ja siitä, että liitto ei jotain asiaa tee tai aja. Ammattikunnan ote omien asioiden päättämisessä sekä perehtyminen tosiasioihin ennen päätöksentekoa on ensiarvoisen tärkeää. Kuka muu voisi meidän asioita hoitaa tai edes välittää niistä, ellemme me itse? Ammattikunnan ”yhteen hiileen puhaltamisesta” syntyy roihu, millä kehitystä voidaan muuttaa meille otollisemmaksi. Eläinlääkärikunnan arvostus, ammattitaito sekä taloudellinen menestys ovat arvoja, joiden takia kannattaa tehdä töitä yhdessä. Suomen Eläinlääkärilehti ainoana suomalaisena eläinlääketieteellisen ja ammatillisen tiedon levittäjänä on keskeinen järjestölehti alallamme. Se on paitsi ikkuna ammattikuntaan, vapaa itsenäinen julkaisu, jossa sananvapautta tulee kunnioittaa. Se ei ole tiedote.

Siirryn pois päätoimittajan tehtävistä lähiaikoina tiiviimmin liiton varsinaisiin edunvalvontatehtäviin, kuten puheenjohtaja palstallaan kertoo, ja kiitän teitä kaikkia näistä antoisista vuosista, joina olen saanut toimia päätoimittajana. 

Marjut Hämäläinen 
Päätoimittaja