Suomen Eläinlääkäriliitto myös yrittäjien etujärjestö

Vuoden alussa on hyvä hiukan peilailla menneitä ja suunnitella tulevaa. Viimeisen vuosikymmenen aikana on yksityisellä sektorilla toimivien eläinlääkäreiden määrä kasvanut nopeasti. Yhden eläinlääkärin vastaanottoja ja useamman eläinlääkärin klinikoita on avattu eri puolille Suomea. Yrittäjien määrä on lisääntynyt niin paljon, että on kysyttävä, olemmeko akateemisen koulutuksen saaneista ammattikunnista yrittäjyyden ykkönen Suomessa? Jos mukaan luetaan kaikki eläinlääkärit, jotka täyttävät ammatinharjoittajan verolomakkeen viisi kevättalvella,
niin keulapaikka on varma.

Liittomme toimii sekä palkansaajien, että myös työnantajien etujärjestönä,
yrittäjien ongelmat ovat sille suuri haaste. Yellit, tellit ja sotut, palkka- ja työsopimukset, työsuojelulaki, työn ja yrityksen johdolliset ongelmat, talousneuvonta, laatujärjestelmät ja meiltä vielä puuttuva laatuluokitusjärjestelmä ovat kysymyksiä, joihin yrittäjä törmää työssään päivittäin ja tarvitsee niistä selvitäkseen apua, neuvoja ja tietoa.

Yrittäjävaliokunta on tällä hetkellä liitossamme moottori, jolla näitä asioita
ajetaan ja pohditaan. Viime vuonna saimme valiokunnan vauhtiin parin hiljaisemman vuoden jälkeen. Suomen Eläinlääkärilehdessä on uusi Eläinlääkäriyrittäjät-palsta, josta löytyy ajankohtaisia asioita, perustietoa ja linkit tiedonjanoisille eteenpäin. Business management-konsultointipalvelua kehitetään. Ajatuksia on tullut kokouksissamme esille niin runsaasti, että tälle vuodelle pyritään valiokunnan kokoa kasvattamaan. Näin saadaan laajempi näkemys ja myös enemmän tulosta.

Liittomme hallituksessa viime vuonna käsiteltiin Kestin Esan esiintuomana
yrittäjien kokemaa ongelmaa, että liittomme ei toimi riittävästi yksityissektorin edunvalvojana. Syksyn valtuuskunnassa päätettiinkin hallituksen esityksestä perustaa uusi Tulevaisuus-työryhmä, jonka tehtävänä on pohtia ja peilata liittomme nykyisen toiminnan ja tämän hetken tarpeiden suhdetta. Työryhmän on tarkoitus suunnitella liiton toiminnan kehittämistä siten, että se jatkossa vastaisi mahdollisimman hyvin eri ryhmien tarpeita koko jäsenkunnassa. Näin mahdolliset ristiriidat eivät uhkaisi liiton yhtenäisyyttä. Hallitus kokoaa työryhmän ja kevään valtuuskunta antaa sille vielä siunauksensa. Siihen tulee mahdollisimman
kattava edustus ammattikuntamme eri sektoreilta. 

Nyt on hyvä aika muuttaa sekä organisaatiota että toimintaa, jos siihen on tarvetta. Viime vuonna Eläinlääkintähuolto-työryhmä teki erittäin suuren työn. Työryhmän raportti on todella vahva työkalu eläinlääkintähuollon muutosten pyörteissä. Uskon, että myös Tulevaisuus-työryhmän ehdotukset kehittävät liittoamme tarjoamaan paremmin palveluja koko jäsenkunnalle. Ongelmiin löytyy aina ratkaisu, kun asioita käsitellään ja työstetään positiivisessa yhteishengessä. 

Toivon teille kaikille Onnellista ja Menestyksellistä vuotta 2004!

Juha Pärnänen
valtuuskunnan puheenjohtaja
Suomen Eläinlääkäriliitto