Aikalisä uudistuksille

Suomen Eläinlääkäriliiton valtuuskunta päätti vuosi sitten kokouksessaan perustaa eläinlääkintöhuoltoa pohtivan työryhmän, jonka piti tehdä palvelujen tuottajien näkökulmasta vaihtoehtoisia esityksiä järjestelmän kehittämisestä. Ne tuli saattaa valtuuskunnalle tämän kevään kokoukseen käsiteltäväksi. Työryhmä on laatinut selvityksensä ja valtuuskunta käsittelee sitä lauantaina 24.5.

Samanaikaisesti on joissakin kunnissa käynnistetty ympäristöterveyden-huollon alueelliset kokeiluhankkeet. Maa- ja metsätalousministeriön asettama selvitysmies teki viime vuoden toukokuussa ehdotuksia kuntien ja valtion elintarvikevalvonnan tehtävänjaon kehittämiseksi. Elintarvikevalvonnassa oli todettu aiemmin jo useassa yhteydessä parantamisen varaa. Varteenotettavimpana vaihtoehtona sosiaali- ja terveysministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö näkivät elintarvikevalvonnan ja muun ympäristö-terveydenhuollon kokoamisen seudullisesti ja/tai alueellisesti nykyistä selvästi suurempiin toimintayksiköihin.

Suomen Eläinlääkäriliittokin lausui suhtautuvansa periaatteessa erittäin positiivisesti suurempiin alueellisiin valvontayksiköihin, koska ne mahdollistavat muun muassa tehtäviin erikoistumisen ja siten praktiikan sekä valvontatehtävien yhteensovittamisesta aiheutuvat ongelmat on mahdollista välttää. Alueita muodostettaessa tulee ottaa huomioon paikalliset olot. Lisäksi liitto totesi, että elintarvikevalvonnan lähtökohdista tehty ehdotus ei ota huomioon koko ympäristöterveydenhuollon sektorin tarpeita uudistua. Se ehdotti, että asiaa pohdittaisiin laajemmalla kokoonpanolla ja tehtäisiin vasta sitten tarvittavat esitykset. Liitto arvosteli voimakkaasti sitä, että ehdotus vaikeni resurssivajeen korjaamisesta.

Pitkin talvea ovat liiton jäsenet keskustelleet puheena olleista muutos-hankkeista. Eläinlääkintähuollon uudistaminen on nähty tarpeellisena inhimillisempien työolojen saavuttamiseksi ja kuormituksen vähentämiseksi. Sijaisten saannin vaikeus, pitkät työrupeamat, julkisen ja yksityisen sektorin välisen kilpailun vääristyminen ja jääviyskysymykset ovat olleet esillä pitkään.

Nyt on tultu vaiheeseen, jossa peruskartoitus eläinlääkintöhuollon pulmista alkaa olla paperilla. Työryhmä on kartoittanut nykyjärjestelmän hyviä ja huonoja puolia. Valtuuskunnan tulisi päättää sen perusteella liiton linjaukset. Sekä Pohjois-Suomen eläinlääkäreiden että kunnalliseläinlääkäreiden liiton kommentit ovat olleet huolestuneita seudullistamisesta, koska ei tiedetä miten se toteutetaan kunnissa. Nyt tulisikin rauhassa istua alas ja pohtia asiaa ennen kuin sitä lähdetään työstämään eteenpäin. Ympäristö-terveydenhuollon alueelliset kokeilut tulee selvittää loppuun ja eläinlääkäreiden olla niissä mukana tiukasti.

Ammattikunnan keskinäinen toistensa työn kunnioittaminen on muutos-vaiheessa ensiarvoisen tärkeää, eikä yksistään tiedonkulun kannalta. Yhtenäisellä rintamalla asioista sopien voimme parhaiten vaikuttaa lopputulokseen vaikka eläinlääkärikuntaan kuuluukin erilaisten tehtävien myötä eri alan ammattilaisia. Liiton neuvotteleva ja ratkaisuja hakeva rooli korostuu, jos koko järjestelmää halutaan muuttaa. Asiat, joita ajamme yhdessä, kannattaa pohtia kunnolla, hankkia niistä tietoa ja sivuuttaa muut vähemmällä huomiolla. Yhteistyö on voimaa!

Marjut Hämäläinen
päätoimittaja