Kaukana kavala maailma?

KOTIELÄIMET

Eläimet, jotka olemme seuraksemme,
palvelijoiksemme ja orjiksemme ottaneet:

Ovat meidän vallassamme ja meistä riippuvaisia.
Ovat eläviä olentoja ja tuntevat nälkää, janoa ja kipua; voivat pelätä ja kokea kauhua ja hätää

MEIDÄN IHMISTEN

On huolehdittava niistä, autettava niitä ja
puolustettava niiden vähiä oikeuksia.

KENENKÄ sitten, ellei ainakin
meidän ELÄINLÄÄKÄREIDEN?!

Pekka Nurmio

Viimesyksyinen lumimyräkkä katkaisi sähköt monelta maatilalta jopa viikkojen ajaksi, Keski-Euroopassa yhtäjaksoinen sade sai joet tulvimaan yli äyräidensä, botuliinimyrkytys tappoi tuhansia kettuja syksyllä Pohjanmaalla. Luonto näytti mahtinsa meillä ja muualla. Sen edessä ihminen on aina timtenut itsensä pieneksi ja voimattomaksi.

Onneksemme luonnonmullistuuksiin voi varautua. Miten, siitä kuulemme Eläinlääkäripäivillä. Kriisit koskettavat usein myös omaa ammattikuntaamme tavalla tai toisella. Niitä analysoimalla ja ottamalla oppia kokemuksista voi kriisitilanteen hallita paremmin.

Tiedotusvälineet keskittyvät pohtimaan ihmisten hätää ja katastrofin taloudellisia vaikutuksia. Eläinlääkärikunnan tulee kuitenkin muistaa myös nuo "maan hiljaiset" eli eläimet. Ne kun eivät voi itse puhua puolestaan kriisin aiheuttamista vaikeuksista.

Eläinlääkäriliiton eettiset ja kollegiaaliset säännöt on uudistettu. Eettisten ohjeiden mukaan eläinlääkärikuunnan tulisi pohtia aktiivisesti tehtäväänsä eläinten ja ihmisten terveyden ylläpitäjinä. Meidän tehtävämme on puolustaa eläinten hyvinvointia ja taata niille mahdollisimman hyvä elämä kaikissa olosuhteissa. Eläinlääkäripäivien yleissektiossa on mahdollisuus kuulla kollegoiden ajatuksia aiheesta "Eläinlääkäri - eläimen paras ystävä?".

Ohjeissa todetaan myös: "Eläinlääkäri kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan opiskelemalla ja täydentämällä koulutustaan." Eläinlääkäripäivät ovat suurin eläinlääkäreiden vuotuinen täydennyskoulutustapahtuma maassamme ja se tarjoaa tänäkin vuonna runsaasti uutta tietoa.

Eläinlääkärin omasta työkyvystään ja työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen sisältyy eettisiin ohjeisiin. Ammattitaidon lisääminen koulutuksen avulla vähentää omalta osaltaan työstressiä. Eläinlääkäripäivien aikana on mahdollisuus myös tavata vanhoja tuttuja ja rentoutua hyvässä seurassa - sekin on oleellista henkisen hyvinvoinnin kannalta!

Tervetuloa oppimaan lisää ja viihtymään kollegoiden parissa!

Minna Rinkinen
Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja
Suomen Eläinlääkäriliitto ry.