Antibioottivalinnoilla resistenssiongelman kimppuun

Tämän Eläinlääkärilehden teemanumeron tarkoituksena on esitellä Suomessa pieneläinpraktiikassa käytössä olevia antibioottilääkehoitoja koirien, kissojen ja eksoottisten eläinten infektiosairauksiin. Numeron toivotaan myös herättävän keskustelua antibioottien käyttöön liittyvistä ongelmista. Kirjoittajat ovat alan asiantuntijoita, jotka ovat keränneet tiedot kirjallisuudesta ja omista kokemuksistaan.

Maailman terveysjärjestö WHO on todennut, että antibioottiresistenssi on yksi maailmanlaajuisista uhkista ihmisen terveydelle. Euroopan eläinlääkärijärjestön FVE:n kannanotossa korostetaan sitä, miten tärkeätä antibioottien oikea käyttö on myös eläinlääkinnässä. Jatkuvasti kasvanut ja joskus summittainenkin antibioottien käyttö lisää resistenssiongelmaa. Oikea diagnoosi, altistavien tekijöiden poistaminen, bakteerien herkkyysmääritykset ja tehokkaan lääkityksen valinta ovat hoidon kulmakiviä.

Eläinlääkkeiksi rekisteröityjä valmisteita on suppeampi kirjo kuin ihmislääkkeitä. Tämä aiheuttaa omat rajoituksensa lääkkeen valinnalle, annostelulle ja määräämiselle. Sopiva pakkauskoko ja tarpeeksi pienet tabletit voivat puuttua markkinoilta. Lääkkeitä ei aina käytetä annettujen ohjeiden mukaisesti ja niiden antamisessa eläimelle törmätään kenties käytännön ongelmiin. Eläin kieltäytyy sitä syömästä tai omistaja ei ole kotona, kun lääke pitäisi antaa. Erityisesti pitkät lääkekuurit ovat ongelma.

Tietoisuus antibioottien liikakäytön tuomista vaaroista on lisääntynyt selvästi maailmassa viime vuosina resistenssitutkimuksen seurauksena ja käytännön kokemuksista. Yllättävää on kuitenkin muutosten nopeus. Suomessa antibioottien käytössä on haluttu olla järkeviä muiden Pohjoismaiden tapaan. Jotkut mikrobilääkeaineet on kielletty kokonaan eläinlääkinnässä.

Maa- ja metsätalousministeriön vain kuusi vuotta sitten antamia antibioottien käyttösuosituksia uudistamaan on jo perustettu mikrobilääketyöryhmä, jonka suositusluonnos tulee syksyllä lausunnolle. Resistenssiongelma ei rajoitu vanhoihin, pitkään käytössä olleisiin valmisteisiin: uusien ja lupaavien valmisteiden käytön on myös oltava vastuullista ja pidättyväistä. Fluorokinoloniresistenssi zoonoottisissa mikrobeissa on vakava kysymys.

Elokuussa Helsingissä kokoontui antibioottien käyttöä ja käytön ongelmia käsittelevä laaja kansainvälinen eläinlääketieteellinen kongressi. Sen herättämä kiinnostus eri puolilla maailmaa kertoo antibioottien käyttöön liittyvien ongelmien tiedostamisesta.

Eläinlääkärilehden toimitusneuvosto päätti viime vuoden keväällä toteuttaa pieneläinten antibioottiteemanumeron, koska keskustelu oli jo herännyt tuotantoeläinten lääkitsemisestä. Toimitusneuvosto toivoo, että teemanumero jäisi praktikoille arjen työhön diagnooseja ja lääkevalintoja tukevaan käsikirjastoon.


Leena Saijonmaa-Koulumies
erikoiseläinlääkäri

Marjut Hämäläinen
päätoimittaja
marjut.hamalainen@sell.fi